AKMEp Úvod do klinické praxe

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
Eva Kašpárková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Kontaktní osoba: MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
Rozvrh
Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 7:50–12:00 014
Předpoklady
AANAp Základy anat. a histol.-před. && ABCHp Biochemie - přednáška && AFYZp Fyziologie - přednáška && APFYp Pat.fyzol. přednáška
Uzavřené studium 1. ročníku. Složené zkoušky z předmětů: Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologické fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy klinické medicíny Úvod do problematiky klinické medicíny pro studující biomedicínského inženýrství na FEKT VUT. Navazuje na předchozí studium teoretických oborů na LF v průběhu 1. ročníku studia. Po absolvování se posluchač bude schopen orientovat v základní problematice klinické medicíny.
Osnova
 • Úvod do klin. medicíny, základy lékařské terminologie
 • Anamnéza, základní symptomatologie vybraných chorob
 • Celkové vyšetření pacienta
 • Nemoci srdce a cév
 • Nemoci plic a dýchacích cest
 • Nemoci žláz s vnitřní sekrecí a diabetes mellitus
 • Nemoci trávicí trubice
 • Metabolický syndrom, hypertenze
 • Nemoci jater, žlučníku a slinivky
 • Nemoci ledvin
 • Nemoci krvetvorby
 • Laboratorní vyšetření – přehled
 • Akutní stavy
Literatura
 • - Souček M. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology, Grada 2005 – v rozsahu přednesené látky
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada 2008
 • - Blaha M. a kol: Vnitřní lékařství I,II. díl, Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče, IDVPZ Brno, 1999
Metody hodnocení
Požadované znalosti v rozsahu přednesené problematiky. Zkouška ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.