MPOO0943p Optometrie I-přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Zdeňka Mašková (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Mgr. Sylvie Petrová (cvičící)
Garance
MUDr. Zdeňka Mašková
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
Út 10:45–11:35 N02902
Předpoklady
MPOO0842p Optika-optometrie II - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen porozumět a vysvětlit postup měření přístrojovým vybavením optometristického pracoviště. Dokáže předkládat argumentačně promyšlenou metodiku vyšetřování refrakčních vad a poruch. Na základě nabytých znalostí o funkcích jednotlivých přístrojů dokáže vysvětlit způsob použití, principy vyšetřovacích metod a technickou dokumentaci.
Osnova
 • Indikace a kontraindikace v aplikaci kontaktních čoček, typy kontaktních čoček.
 • Topografie rohovky a metodika měření
 • Měření kontaktních čoček, skladování, uchovávání, výroba kontaktních čoček
 • Vliv kontaktních čoček na oko, poškození oka kontaktní čočkou
 • Nové typy a materiály kontaktních čoček, péče o kontaktní čočku, speciální kontaktní čočky
 • Příčiny anoftalmu, druhy očních protéz, ektoprotézy
 • Výroba, použití a péče o oční protézy, oční formátory
 • Korekce slabozrakých a sociální oftalmologie
 • Nádory
 • Neurooftalmologie
 • Pracovní oftalmologie a ergonomie vidění
 • Poruchy binokulárního vidění
 • Obrny okohybných svalů
 • Fluorescenční angiografie
 • Onemocnění očnice
 • Onemocnění živnatky a sítnice
 • Operace katarakty
 • Nové techniky a trendy v chirurgii katarakty
 • Současné možnosti korekce afakie
 • Typy a materiály nitroočních čoček
 • Přístrojové a nástrojové vybavení Dřívější a současné metody korekce refrakčních vad
 • Excimer laser Korekce refrakčních vad metodami intraokulárních chirurgických výkonů Elektrofyziologické metody /ERG, VEP/Ultrazvuk, Test kontrastní citlivosti
 • Rohovková topografie-EYE SYS
 • Endoteliální mikroskopie
 • Pachymetrie
Literatura
 • Rozsíval Pavel e. al.: Oční lékařství, Galén 2006, ISBN
 • Kolín, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha :
 • ANTON, Milan a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Malé refrakční vady. Česká oční optika. 1999, roč. 40, č. 2, s. 6-7. ISSN 1211-233X. info
 • ANTON, Milan a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Refrakční vady , jejich vývoj, charakteristika a korekce. Česká a slovenská oftalmologie. 1998, roč. 54, č. 2, s. 131-135. ISSN 1211-9059. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, diskuse, stáž
Metody hodnocení
přednáška, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.