MPVZ091 Veřejné zdravotnictví

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (přednášející), PhDr. RNDr. Jan Huták (zástupce)
Mgr. Ing. Eva Kučerová (přednášející), Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (zástupce)
Helena Malenová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Rozvrh
St 15:00–16:40 B11/334
Předpoklady
MPOS0822 Ošetřovatelství II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejné zdravotnictví (VZ) vychází z předpokladu, že zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. VZ staví na skutečnosti, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě, informace o mnoha dalších oblastech. VZ využívá výsledků sociálního lékařství a dalších příbuzných oborů (hygiena, epidemiologie, preventivní lékařství, zdravotní výchova a podpora zdraví, sociologie, psychologie, filozofie, historie apod.) Ve výuce se věnuje metodám a poznatkům zejména věd o řízení, práva, legislativy, medicínské informatiky, zdravotnické ekonomie a sociální psychologie. K důležitým společným obsahovým prvkům výuky patří informace o zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek organizační soustavy zdravotnictví. Významnou oblastí výzkumné práce ve VZ je hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.
Osnova
 • Tematické zaměření přednášek:
 • Veřejné zdravotnictví, pojem vývoj.
 • Státní správa a samospráva ve zdravotní péči.
 • Regionální řízení zdravotní péče.
 • Účinnost, hospodárnost a ekvita zdravotní péče.
 • Metody výzkumu zdravotnických služeb.
 • Aktuální problémy organizace zdravotnictví a možnosti jejich řešení.
 • Informační systém jako nástroj řízení zdravotního systému a zdravotnického zařízení.
 • Příčiny nárustu výdajů na zdravotní péči.
 • Ekonomické nástroje organizace zdravotnictví.
 • Management, jeho vývoj, přínosy a úskalí.
 • Přínosy a rizika ekonomických analýz, plýtvání v oblasti zdravotní péče.
 • Východiska a základní principy zdravotního pojištění.
 • Metody a možnosti výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví.
 • Právní odpovědnost v oblasti zdravotní péče.
 • Aktuální otázky vývoje zdravotnictví.
Literatura
 • HOLČÍK, J. Úvod do studia zdravotního stavu populace. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 114-181.
 • ŽÁČEK, A. a J. HOLČÍK. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.