BOBP0521 Bakalářská práce I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
MUDr. Monika Synková (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
Čt 10:30–12:30 N02901a
Předpoklady
BOOP0422p Optické přístroje II - před. && BOOP0422c Optické přístroje II - cv. && BOBC0422p Brýlová technika II - před. && BOBC0422c Brýlová technika II - cv. && BOBT0422p Brýlová technologie II - před. && BOBT0422c Brýlová technologie II - cv. && BOKV0431p Kontaktní čočky I - před. && BONR0442p Nauka o refrakci II - před. && BONR0442c Nauka o refrakci II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení bude student schopen citovat podmínky pro zadání a zpracování bakalářské práce stanovené ústavem nebo klinikou odpovědnou za výuku příslušného bakalářského studijního programu. Prokáže orientaci ve správné citaci literatury použité v bakalářské práci. Zpracovanou bakalářskou práci předloží student na studijní oddělení děkanátu k registraci v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. K obhajobě bakalářské práce vypracuje vedoucí práce a její oponent(i) posudky předložené práce. Student musí být s posudky seznámen nejpozději tři dny před obhajobou. Obhajoba bakalářské práce je součástí SZZ.
Osnova
 • Technická optika, optické přístroje:refrakce u jednoduchých sférických nebo rovinných útvarů, index lomu, optická lomivost, průchod paprsku, uzlový bod, příčné a uhlové zvětšení
 • tenké čočky
 • tlusté čočky
 • vady čoček
 • hloubka ostrosti
 • sférické a torické čočky, hranolový efekt
 • hranoly
 • zrcadla
 • optické přístroje (dalekohledy, mikroskopy, lupy, fotografické přístroje)
 • oftalmologické přístroje (oftalmoskopy, skiaskop, fokometr, štěrbinová lampa, keratometr, refraktometr, diagnostické čočky)
 • polarizované světlo, kvalita zobrazení, rozlišovací schopnost.
 • Vyšetření a korekce refrakčních vad:určení správné refrakce
 • myopie, hypermetropie, astigmatismus
 • afakia
 • optické charakteristiky brýlových čoček, materiály, korekce svalové nerovnováhy
 • absorpční čočky
 • bifokální a multifokální brýle
 • pracovní ochranné brýle
 • vyšetření barevného vidění, zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti
 • tvrdé a měkké kontaktní čočky, indikace a kontraindikace použití, péče o kontaktní čočku
 • měření nitroočního tlaku a vyšetření zorného pole na perimetru a kampimetru.Poruchy vidění a nemoci oka:anatomie oka
 • zraková dráha
 • optické vlastnosti oka
 • prostorové vidění
 • poruchy binokulárního vidění
 • barvocit
 • choroby víček: anomálie, poruchy tvaru a postavení, obrna svěrače víček, záněty okrajů, tumory
 • choroby spojivky: záněty, reakce na fyzikální a chemické podráždění, degenerace
 • choroby slzné žlázy a odvodných slzných cest: záněty, slzení, syndrom suchého oka, záněty váčku a kanálků, nádory.Význam slzného filmu
 • záněty rohovky, degenerace rohovky, vývojové anomálie
 • katarakta, změny polohy čočka, afakia, artefakie, korekce
 • choroby sklivce: ztekucení, zkalení, hemoftalmus
 • cévní postižení sítnice, hypertense, diabetická retinopatie, odchlípení sítnice
 • glaukom: vyšetřovací metody, glaukom s otevřeným úhlem, glaukom s uzavřeným úhlem
 • poruchy akomodace, konvergence
 • presbyopie
 • zvětšující pomůcky pro slabozraké
Literatura
 • The literature depends on the topic of bachelors thesis and on the counsel of leader of bachelors thesis.
 • Volí se podle tématu diplomové práce a po konzultaci s vedoucím diplomové práce.
Výukové metody
cvičení, diskuse, opakování
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.