BPFA0321c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/1.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:30–14:45 A19/229
Předpoklady
BPBC011p Biochemie a hematologie - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student vědět jaké principy nutno dodržet při lékařské preskripci a jaké informace poskytuje lékopis. Bude schopen provádět základní farmakologické výpočty a bude znát profily žádoucích a nežádoucích účinků základních léčiv vybraných lékových tříd dle osnovy předmětu.
Osnova
 • 1. cvičení: Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Základní legislativní normy pro používání léčivých přípravků. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Rozdělení referátů na 10. praktické cvičení.
 • 2. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, Micromedex, EMA).
 • 3. cvičení: Výzkum a vývoj nových léčiv. Klinické hodnocení. Registrace, farmakovigilance a propagace léčiv.
 • 4. cvičení: Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů. Farmakokinetické kasuistiky, práce v programu MW Pharm.
 • 5. cvičení: Farmakologie vegetativního nervového systému I. Terminologie, neurotransmise ve VNS, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Receptory parasympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění.
 • 6. cvičení: Farmakologie vegetativního nervového systému II. Receptory sympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění. Tokolytika, uterotonika.
 • 7. cvičení: Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika.
 • 8. cvičení: Léčiva GIT – antacida, antiemetika, antidiaroika, laxativa, spasmolytika, prokinetika.
 • 9. cvičení: Pohlavní hormony a jejich deriváty, hormonální antikoncepce. Hormonální substituční terapie.
 • 10. cvičení: Zápočtový test z probrané látky Vitamíny B, C, A, D, E, K, doplňky stravy – referáty studentů. Zápočet.
Literatura
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 379 s. ISBN 9788024713564. info
 • PERLÍK, František. Základy farmakologie : klinická a speciální farmakologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 190 s. ISBN 8024611392. info
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke - Elfrída Mühlbachová. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372. ISBN 9788024716725. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
 • MACH, Ivan. Doplňky stravy na našem trhu. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2006. 118 s. ISBN 8086320464. info
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
Výukové metody
V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do teoretické přípravy témat uvedených v rozvrhu, s následnou diskusí, včetně referátů připravených předem studenty. Součástí jsou rovněž videozáznamy demonstrující probíranou látku a výrobu jednotlivých lékových forem, z nichž některé budou umět sami připravit.
Metody hodnocení
Znalosti budou hodnoceny formou písemného multivýběrového testu, kdy má student možnost zvolit jednu správnou odpověď z nabízených variant. Test v počtu 20 otázek je randomizovaně generován pro jednotlivého studenta. Kritériem hodnocení je získaný počet bodů, za každou zcela správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Za nesprávně zodpovězenou otázku se studentovi odečte půl bodu. Za nevyplněnou otázku studentovi žádný bod odečten nebude. Podmínkou získání zápočtu je dosažení minimálně 50% bodů z maximálního počtu bodů, které lze v daném testu získat.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 49 49 3070.

Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Podzimní semestr je ukončen zápočtem a závěrečným multivýběrovým testem - písemná zkouška. Obsahem závěrečného testu bude obsah přednášek a cvičení, a také obsah předepsané studijní literatury.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.

Tématické okruhy, ze kterých budou u ZKOUŠKY studenti odpovídat na otázky typu "multiple-choice": Klasifikace léčiv.
Základy technologie přípravy lékových forem – IPLP a HVLP.
Mechanismy účinků léčiv.
Základy farmakokinetiky.
Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva.
Lékové interakce.
Nežádoucí účinky léčiv.
Obecné zásady terapie otrav.
Český lékopis.
Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Účelná farmakoterapie.
Lékařský předpis a jeho náležitosti.
Přehled lékových forem a aplikačních způsobů.
Farmakologie nervových systémů sympatického a parasympatického.
Farmakologie alergických stavů.
Histamin a antihistaminika.
Antiastmatika.
Antibiotika a chemoterapeutika.
Farmakoterapie vředové choroby.
Farmakoterapie cukrovky. Insuliny. Perorální antidiabetika.
Antiemetika.
Glukokortikoidy.
Anabolika.
Farmakoterapie nádorových onemocnění.
Imunomodulace, imunosuprese.
Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců - antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
Živiny jako léčiva (vlákniny, aminokyseliny, rybí tuk, mastné kyseliny, tuky).
Škodliviny v potravinách (taniny, glutamát, konservační přísady, barviva).
Vliv diety na účinnost léčiv, vliv léčiv na stav výživy.
Parenterální výživa.
Látky vyvolávající závislost včetně léčiv. Vlivy kouření, terapie, prevence.
Léčivé rostliny, pěstování. Získávání a zpracování rostlinných drog.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.