BSOI0321p Ošetřovatelství v interních oborech I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 18. 9. až Pá 21. 12. Út 10:30–12:10 N03009/209
Předpoklady
( BSOP0222c Ošetř.postupy II -cvič. && BSOS0222p Ošetřovatelství II - přednáška && BZKP021p Klinická propedeutika - před. ) || ( BSOP0222c Ošetř.postupy II -cvič. && BSOS0222p Ošetřovatelství II - přednáška && BSKP021p )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět ošetřovatelství v interních oborech poskytne posluchačům základní přehled nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, s důrazem na včasné rozpoznání výskytu komplikaci a sestavení adekvátního plánu řešení.
Osnova
 • Syllabus přednášek z interního lékařství
 • 1. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí I. Anatomie, fyziologie a patofyziologie, nejdůležitější příznaky, diagnostika, naléhavé příhody v pneumologii, respirační insuficience.
 • 2. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí II. Onemocnění průdušek, nádory plic a průdušek.
 • 3. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí III. Záněty plic, plicní absces, pneumokoniózy, tuberkulóza dýchacího ústrojí.
 • 4. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí IV. Plicní mykózy, nemoci pohrudnice, mediastina a bránice, vrozené vady dýchacího ústrojí, plicní manifestace jiných interních nemocí.
 • 5. týden: Onemocnění srdce I. Vyšetřovací metody, srdeční selhání, arytmie.
 • 6. týden: Onemocnění srdce II. Ischemická choroba srdeční, její formy, rizikové faktory, prevence.
 • 7. Onemocnění srdce III. Záněty srdce, získané srdeční vady, vrozené srdeční vady, onemocnění aorty.
 • 8. týden: Šok, synkopa, plicní embolizace, plicní hypertenze, cor pulmonale, neurocirkulační astenie.
 • 9. týden: Onemocnění cév. Onemocnění tepen, onemocnění žil, onemocnění lymfatických cév.
 • 10. týden: Základy imunologie. Imunita buněčná, imunita protilátková, imunodeficy, stavy se zvýšenou tvorbou imunoglobulinů, imunosupresivní a imunostimulační léčba.
 • 11. týden: Onemocnění krve a krvetvorných tkání I. Anemie, leukemie, lymfoproliferativní onemocnění.
 • 12. týden: Onemocnění krve a krvetvorných tkání II. Myeloproliferativní onemocnění, krvácivé stavy, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, transfuse.
 • 13. týden: Nemoci pohybového ústrojí. Zánětlivé revmatické nemoci, zánětlivé onemocnění pojiva, metabolické nemoci kloubů, degenerativní nemoci kloubů a páteře.
 • 14. týden: Onemocnění trávicí trubice I. Vyšetřovací metody, onemocnění jícnu, onemocnění žaludku.
 • 15. týden: Onemocnění trávicí trubice II. Choroby tenkého střeva, choroby tlustého střeva, choroby jater, slinivky.
Literatura
Výukové metody
přednáška, cvičení,
Metody hodnocení
praktická a ústní zkouška
Informace učitele
Pomůcky
Pro stáže vhodný bílý plášť a fonendoskop
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.