BZNI031p Neodkladná péče v interních oborech - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
3/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kellner (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 15:00–17:30 428-stara KAM2
Předpoklady
BZFY0222p Fyziologie II - přednáška && BZKP021p Klin. propedeutika - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou posluchači mít základní přehled neodkladných stavů nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, s důrazem na včasné rozpoznání výskytu komplikaci a sestavení adekvátního plánu řešení.
Osnova
 • 1. Choroby dýchacího traktu I (akutní respirační selhání, aspirace, ARDS, PNO, krvácení z dýchacích cest).
 • 2. Choroby srdce I (Srdeční selhání, arytmie, akutní koronární syndrom).
 • 3. Choroby srdce II (Hypertenzní krize, plicní embolizace, srdeční tamponáda).
 • 4. Angiologie (tromboembolická nemoc, akutní arteriální uzávěr, erysipel).
 • 5. Hypotenze, šok (druhy šoku, diagnostika a zásady léčení šoku).
 • 6. Nemoci krve (komplikace anemie, komplikace nemocí bílé krevní řady, koagulační poruchy - DIC, hemoragie).
 • 7. Základy imunologie (nespecifická a specifická imunita, protilátková a buněčná imunita, imunodeficity).
 • 8. Gastroenterologie I (komplikace chorob jícnu a žaludku, komplikace nemocí střev).
 • 9. Gastroenterologie II (jaterní selhání, akutní pankreatitida, kompoikace nemocí žlučníku).
 • 10. Nefrologie (ledvinné selhání, záněty ledvin, ledvinná kolika).
 • 11. Onemocnění z poruch metabolismu (komplikace diabetu mellitu, hyperurikémie).
 • 12. Endokrinní onemocnění (endokrinní kómata, onemocnění nadledvin).
 • 13. Urgentní stavy ve vnitřním lékařství (komatózní stavy, kardiopulmonální resuscitace)
 • 14. Geriatrie(specifika péče o akutní stavy u starších nemocných).
Literatura
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5. info
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 1158 s. ISBN 8024612526. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 103 stran. ISBN 8021031387. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
Výukové metody
přednášky,
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.