BPFA0321c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Tabi (cvičící)
PharmDr. Miroslav Turjap, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 15. 9. až Po 17. 11. Po 13:30–14:45 A19/326
Předpoklady
BPBC011p Biochemie a hematologie - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student vědět jaké principy nutno dodržet při lékařské preskripci a jaké informace poskytuje lékopis. Bude schopen provádět základní farmakologické výpočty a bude znát profily žádoucích a nežádoucích účinků základních léčiv vybraných lékových tříd dle osnovy předmětu.
Osnova
 • PLÁN CVIČENÍ Z FARMAKOLOGIE

 • pro bakalářské studium oboru:
 • PORODNÍ ASISTENTKA BPFA0321C,
 • (podzimní semestr akademického roku 2014/2015)
 • Cvičení: 1. - 10. týden výuky - pondělí 13.30- 14.45 (1,5 h), Farmakologický ústav, UKB A19

 • 1. cvičení (15.9.): Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Základní legislativní normy pro používání léčivých přípravků. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách.
 • 2. cvičení (22.9.): Farmakologie vegetativního nervového systému I. Terminologie, neurotransmise ve VNS, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Receptory parasympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění.
 • 3. cvičení (29.9.): Farmakologie vegetativního nervového systému II. Receptory sympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění.
 • 4. cvičení (6.10.): Celková anestetika, myorelaxancia.
 • 5. cvičení (13.10.): Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika.
 • 6. cvičení (20.10.): Pohlavní hormony a jejich deriváty. Tokolytika a uterotonika.
 • 7. cvičení (27.10.): Hormonální antikoncepce. Hormonální substituční terapie.
 • 8. cvičení (3.11.): Terapie vulvovaginálních infekcí a dysmikrobií.
 • 9. cvičení (10.11): Zápočtový test. Kazuistiky z probraných témat. Domluva termínů na kolokvium.
 • 10. cvičení (17.11.): Státní svátek
Literatura
  povinná literatura
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 379 s. ISBN 9788024713564. info
  neurčeno
 • PERLÍK, František. Základy farmakologie : klinická a speciální farmakologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 190 s. ISBN 8024611392. info
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke - Elfrída Mühlbachová. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372. ISBN 9788024716725. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
 • MACH, Ivan. Doplňky stravy na našem trhu. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2006. 118 s. ISBN 8086320464. info
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
Výukové metody
Studenti absolvují dle stanoveného rozvrhu praktická cvičení, které jsou vedeny učitelem farmakologie. Během cvičení se předpokládá aktivní přístup studenta a zájem o probírané téma. Součástí jsou rovněž videozáznamy demonstrující probíranou látku a výrobu jednotlivých lékových forem.
Metody hodnocení
Znalosti budou hodnoceny formou písemného multivýběrového testu, kdy má student možnost zvolit jednu správnou odpověď z nabízených variant. Test obsahuje 20 otázek. Kritériem hodnocení je získaný počet bodů, za každou zcela správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Za nevyplněnou otázku studentovi žádný bod odečten nebude. Podmínkou získání zápočtu je dosažení minimálně 60% bodů z maximálního počtu bodů, které lze v daném testu získat.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 49 49 3070.

Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Podzimní semestr je ukončen zápočtem. Témata, ze kterých budou tvořeny otázky závěrečného písemného multi-výběrového testu, odpovídají probraným tématům dle sylabu cvičení. Znalost těchto témat bude požadována v rozsahu povinné literatury (Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů) a studijních materiálů poskytnutých učitelem. Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.