BFPY051p Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 11:00–11:50 N02230
Předpoklady
BFPL031p Psychologie && BKET031 Zdravotnická etika
BFPL031p BKETO31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se se základními principy léčby v psychiatrii a léčebnými postupy v péči o nemocné s poruchou psychických funkcí. Studenti budou seznámeni s poruchami jednotlivých psychických funkcí (vnímání, emotivita, myšlení, paměť, intelekt a osobnost), dále se základními psychiatrickými pojmy; s projevy nejčastějších psychických onemocnění (např.schizofrenie); afektivními poruchami, neurotickými poruchami a poruchami vyvolanými stresem, poruchami příjmu potravy a poruchami osobnosti. Dále jim budou přednášeny základy terapie psychických poruch – farmakoterapie, psychoterapie a další biologické způsoby léčby. V rámci přednášek budou také seznámeni se zásadami komunikace s psychicky nemocnými a jedna samostatná přednáška bude věnována problematice dětské psychiatrie – pedopsychiatrii. Výuka má charakter prohlubující a rozšiřující.
Osnova
 • Úvod do psychiatrie; historie psychiatrie; klasifikace duševních poruch. Poruchy jednotlivých psychických funkcí, základní pojmy: Paměť; pozornost a intelekt; vědomí; osobnost; myšlení; vnimání; emotivita. Projevy nejčastějších psychických onemocnění: Poruchy nálady; afektivní poruchy; schizofrenie; schizoafektivní porucha; porucha s bludy; neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem; poruchy příjmu potravy.
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je zakončena zkouškou formou písemného testu. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná přítomnost na přednáškách. Je povolena nejvýše 1 omluvená absence. V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku. Zkouška probíhá formou písemného testu. Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Rozpis přednášek (rozvrh) i informace o výuce najdete na webových stránkách Psychiatrické kliniky: http://psychiatrie.med.muni.cz (odkaz: výuka).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.