BPSC051c Sociologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová (přednášející)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Oddělení genderových studií - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení genderových studií - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 21. 10. až St 6. 1. St 8:00–10:30 KOM 343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz představí studentkám oboru Porodní asistentka základní sociologické koncepty a teorie. Seznámí je také se základy metodologie sociologického výzkumu. Zaměří se především na genderové aspekty vybraných společenských problémů. Jeho cílem je naučit budoucí porodní asistentky přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy jejich vlastní profese. Základem kurzu je diskuse o vybraných sociálních fenoménech.
Po ukončení předmětu by studentka měla být schopna identifikovat sociální aspekty profese PA
analyzovat sociální přesahy fenoménu porodu
debatovat nástrahy sociální normativity vlastní profese
evaluovat sociální dimenzi porodnictví
Osnova
 • 1. Úvod - kde se bere sociologie
 • 2. Základní pojmy a koncepty.
 • 3. Logika a metoda sociologického výzkumu - dotazování, pozorování
 • 4. Genderové aspekty společnosti.
 • 5. Tělo ve společnosti.
 • 6. Sociologie medicíny - zdraví, nemoc, narození, smrt.
 • 7. Sociologie rodiny – partnerství, rodičovství.
 • 8. Sociologie domova a bydlení.
Literatura
 • BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 188 s. ISBN 8024711974. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
 • CURRAN, Daniel J. Ženy, muži a společnost. Edited by Claire M. Renzetti, Translated by Lukáš Gjurič. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2003. 642 s. ISBN 8024605252. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse, četba
Metody hodnocení
závěrečná esej a její prezentace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.