BZNI031p Neodkladná péče v interních oborech - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
3/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Tereza Belková (přednášející)
MUDr. Emmanuela Fernandová (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Soňa Purmová (přednášející)
Mgr. Pavel Kellner (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 21. 9. až Po 23. 11. Po 15:30–18:00 A15/207
Předpoklady
BZFY0222p Fyziologie II - přednáška && BZKP021p Klin. propedeutika - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou posluchači mít základní přehled neodkladných stavů nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, s důrazem na včasné rozpoznání výskytu komplikaci a sestavení adekvátního plánu řešení.
Osnova
 • 1. Choroby dýchacího traktu I (akutní respirační selhání, aspirace, ARDS, PNO, krvácení z dýchacích cest).
 • 2. Choroby srdce I (Srdeční selhání, arytmie, akutní koronární syndrom).
 • 3. Choroby srdce II (Hypertenzní krize, plicní embolizace, srdeční tamponáda).
 • 4. Angiologie (tromboembolická nemoc, akutní arteriální uzávěr, erysipel).
 • 5. Hypotenze, šok (druhy šoku, diagnostika a zásady léčení šoku).
 • 6. Nemoci krve (komplikace anemie, komplikace nemocí bílé krevní řady, koagulační poruchy - DIC, hemoragie).
 • 7. Základy imunologie (nespecifická a specifická imunita, protilátková a buněčná imunita, imunodeficity).
 • 8. Gastroenterologie I (komplikace chorob jícnu a žaludku, komplikace nemocí střev).
 • 9. Gastroenterologie II (jaterní selhání, akutní pankreatitida, kompoikace nemocí žlučníku).
 • 10. Nefrologie (ledvinné selhání, záněty ledvin, ledvinná kolika).
 • 11. Onemocnění z poruch metabolismu (komplikace diabetu mellitu, hyperurikémie).
 • 12. Endokrinní onemocnění (endokrinní kómata, onemocnění nadledvin).
 • 13. Urgentní stavy ve vnitřním lékařství (komatózní stavy, kardiopulmonální resuscitace)
 • 14. Geriatrie(specifika péče o akutní stavy u starších nemocných). 15. základy komunikace, zvládání stresových situací
Literatura
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5. info
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 1158 s. ISBN 8024612526. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 103 stran. ISBN 8021031387. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
Výukové metody
přednášky,
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.