MIKVO011s Výzkum v ošetřovatelství - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
4 celkem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prostřednictvím předmětu se studenti seznámí s propedeutikou výzkumné činnosti a budou schopni se zapojit do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé i jako řešitelé. Získají dovednost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi.
Osnova
 • Ošetřovatelství jako věda.
 • Výzkumný proces a jeho fáze.
 • Formulování a vymezení problému.
 • Hypotéza, její formulace a klasifikace.
 • Stanovení výzkumného vzorku.
 • Metody sběru empirických dat.
 • Výzkum kvalitativní a kvantitativní.
 • Etika výzkumné práce.
 • Ošetřovatelská praxe založená na důkazech.
 • Projektování, grantové agentury.
Literatura
 • BÁRTLOVÁ, Sylva a Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
 • KOMENDA, Stanislav. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. 2. změněné vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 113 s. ISBN 8070676671. info
Výukové metody
- diskuse ve skupinách - skupinový projekt
Metody hodnocení
zápočet
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.