AKMEc Úvod do klinické medicíny - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Kontaktní osoba: MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AKMEc/01: Út 20. 9. až Út 13. 12. Út 10:00–12:10 N04000
AKMEc/02: Út 20. 9. až Út 13. 12. Út 10:00–12:10 N13191a
AKMEc/03: Út 20. 9. až Út 13. 12. Út 10:00–12:10 N15190
Předpoklady
AANAp Základy anat. a histol.-před. && ABCHp Biochemie - přednáška && AFYZp Fyziologie - přednáška && APFYp Pat.fyzol. přednáška
Uzavřené studium 1. ročníku. Složené zkoušky z předmětů: Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologické fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s klinickou praxí, prací u lůžka, zdravotnická dokumentace. Demonstrace kazuistik onemocnění jednotlivých systémů. Demonstrace přístrojové techniky používané v klinické praxi při vyšetřování a terapii nemocných podle jednotlivých systémů.
Osnova
 • Seznámení s prací u lůžka nemocného, zdravotnická dokumentacxe
 • Ukázky využití přístrojové techniky na jednotlivých pracovištích
 • Rozhovor s nemocným, získávání anamnestických dat
 • Cílená anamnéza dle vybraných nozologických jednotek
 • Celkový pohled na pacienta
 • Demonstrace kazuistik pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
 • Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním plic a dýchacích cest
 • Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí a diabetem
 • Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním trávicí trubice
 • Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním jater, žlučníku a slinivky
 • Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním ledvin
 • Demonstrace kazuistik pacientů s metabolickým syndromem
 • Pomocné vyšetřovací metody v praxi
 • Péče o pacienta v akutním stavu
Literatura
  doporučená literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada 2008
  neurčeno
 • SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vydání 2005. Praha: Grada Publishing, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5. info
 • Náhradní obsah: - Blaha M. a kol: Vnitřní lékařství I,II. díl, Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče, IDVPZ Brno, 1999
Výukové metody
Teoretická příprava formou seminářů a praktických cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet udílený na základě aktivní účasti na výuce. Ústní zkouška.
Informace učitele
Semináře jsou společné pro celý ročník, probíhají v posluchárně 1.chirurgické kliniky FN Pekařská. Začátek výuky je v 7.40.oo hod ( do této doby probíhá ranní porada lékařů kliniky). Účast na výuce je povinná. Tolerována je 1 neúčast, ostatní omluvené neúčasti bude student nahrazovat formou písemného referátu z dané problematiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.