BSPD051p Ošetřovatelství v pediatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Věra Langrová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 27. 9. až Pá 6. 1. Út 13:40–15:20 A9/324
Předpoklady
BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem přednášek z pediatrie je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student se seznámí s organizací pediatrické péče. Student se podrobně seznámí s péčí o novorozence a intenzivní péčí o rizikového novorozence. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe.
Osnova
  • Dětské lékařství-historie a význam.Organizace péče o dítě.Prevence v pediatrii.Základy legislativy v péči o dítě,charta práv dítěte.Spolupráce s rodinou nemocného dítěte. Akutně a chronicky nemocné dítě.Růsta vývoj dítěte.Hodnocení psychomotorického vývoje. Hodnocení základních fyziologických funkcí.Výživa.Poruchy výživy. Základy dietologie.Výživa kojenců -přirozená a umělá.Vyšetřovací metody v pediatrii.Základy farmakoterapie v pediatrii.Novorozenec fyziologický, patologický.Nejčastější vrozené vady.Genetické poradenství.Onemocnění všech orgánivých systémů se zaměřením na zvláštnosti dětského věku. Akutní stavy v pediatrii.
Literatura
  • - Michálek, J. et al: Pediatrická propedeutika. Nakladatelství MU, Brno, 2008, 159 s., ISBN 978-80-210-4695-5
  • CHALOUPECKÝ, Václav. Dětská kardiologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 444 s. ISBN 8072624067. info
  • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
  • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
  • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
  • KOHOUTOVÁ, Eva. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1998. 302 s. ISBN 8070132574. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.