BZAJ0121 Angličtina I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Straková (cvičící)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Po 21. 11. Po 10:45–12:25 A9/324
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
V začátku kurzu jeho účastníci dosáhli minimálních jazykových znalostí úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. První rok studia oboru je určen na doplnění a/či zdokonalení těchto znalostí mimo daný předmět, pokud budoucí účastník/účastnice kurzu tyto znalosti na požadované vstupní úrovni nemá.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se tělních systémů (jmenovitě systém kosterní, svalový, kardiovaskulární), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu (jmenovitě jazyk používaný v ordinaci, nemocnici a při vyšetření pacienta, pro popis léčby, léků, lékařských nástrojů a přístrojů); je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, interpretovat odborné texty, ovládá gramatické struktury typické pro odborný jazyk.
Osnova
 • 1. týden: Úvod do studia anglického jazyka, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, doporučená literatura a jiné studijní zdroje.
 • 2. týden: The Human Body. Téma: Naming Parts of the Body.
 • 3. týden: Examining a Patient. Taking a History. Téma: At the Doctor's.
 • 4. týden: Muscular and Skeletal Systems - Anatomy.
 • 5. týden: Muscular and Skeletal Systems - Pathological Conditions.
 • 6. týden: Cardiovascular and Hematic Systems - Anatomy. Téma: Injuries.
 • 7. týden: Opakovací test
 • 8. týden: Cardiovascular and Hematic Systems. Pathological Conditions.
 • 9. týden: Opakování probratné látky
 • 10. týden: Zápočtový test
 • Probírané gramatické jevy: trpný rod, vztažné věty, tvorba otázek.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení, psaní.
Literatura
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálně 65%. Písemný zápočtový test odráží jednotlivé dovednosti probírabné ve výuce, tedy obsahuje části čtení, poslech, slovní zásobu a gramatiku. Během kontakntní výuky je kladen důraz na mluvenou komunikaci. Při vstupu do kurzu ve druhém ročníku studia se u účastníků kurzu předpodkládá zvládnutí jazykové úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv Výuka v podzimním semestu probíhá v časové dotaci 1x90 minut v prvním až desátém týdnu semestru. Výuka v jarním semestru probíhá jednou týdně v časové dotaci 1 x 150 minut v pátém až patnáctém týdnu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.