EN

LF:BAAJ0121 Angličtina I - cv. - Informace o předmětu

BAAJ0121 Angličtina I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. celkem 10. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Marie Barotová (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová (cvičící)
Mgr. Radomíra Bednářová (pomocník)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 27. 10. 10:40–13:10 A9/324, Pá 8. 12. 9:50–12:20 A9/324
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
Obecný anglický jazyk na úrovni B1+ SERRJ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se lidského těla a tělních systémů (jmenovitě systém svalový, kosterní, kardiovaskulární, krevní, lymfatický, trávící, dýchací, kožní), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu (jmenovitě jazyk používaný v ordinaci, nemocnici a při vyšetření pacienta stanovení diagnózy, pro popis léčby, léků, lékařských nástrojů a přístrojů); je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, interpretovat odborné texty, ovládá gramatické struktury typické pro odbornou lékařskou angličtinu.
Osnova
 • 1 The Human Body. Naming Parts of the Body.
 • 2 Muscular and Skeletal Systems. Téma: At the Doctor's.
 • 3 Cardiovascular and Hematic/Lymphatic Systems. Téma: Injuries.
 • 4 Digestive System. Téma: In Hospital.
 • 5 Respiratory System.
 • 6 Integumentary System. Téma: Feeling Ill.
 • 7 CREDIT TEST.
 • Součástí náplně kurzu je také výuka vybraných gramatických jevů.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení řečových dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní - na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.
Literatura
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 8021017716. info
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, nácvik prezentace
Metody hodnocení
Je vyžadována přítomnost ve cvičeních, toleruje se jedna neomluvená absence. Absence nad tuto kvótu je nutné řádně omluvit prostřednictvím Studijního oddělení, které na daná data vystaví omluvenku v ISu. Výuka je ukončena zápočtem udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky (odborná témata, komunikace s pacientem, vybrané gramatické kapitoly), který se z hlediska řečových dovedností zaměřuje na čtení a poslech. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálního výsledku 60%.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro studenty se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) je účast na výuce v podzimním semestru nepovinná. Předmět si nicméně zaregistrují a na konci semestru jej ukončí složením zápočtového testu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/BAAJ0121