EN

LF:BDAJ0121 Angličtina I - cv. - Informace o předmětu

BDAJ0121 Angličtina I

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
10 celkem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Marie Barotová (cvičící)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Straková (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Marie Barotová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Marie Barotová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 12. 9. 11:40–13:20 A11/327, Pá 15. 9. 12:40–14:20 A11/327, Út 2. 1. 10:00–13:20 A11/211
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
Studenti musí absolvovat prezenční diagnostický test na začátku 1. ročníku. V případě, že u tohoto testu neuspějí, musí úspěšně ukončit v průběhu 1. ročníku dva online kurzy angličtiny CJVAJ_KI Angličtina pro studenty kombinované formy studia I a CJVAJ_KII Angličtina pro studenty kombinované formy studia II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B1 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen se úspěšně v angličtině orientovat v a zapojit do běžných komunikačních situací ve zdravotnickém prostředí (s kolegy, lékaři a pacienty). Ovládá slovní zásobu typickou pro obor “zdravotní sestra”, zná gramatické struktury typické pro odborný jazyk a je schopen číst a vést lékařskou dokumentaci.
Osnova
 • 1: Příjem pacienta, nemocnice a personál nemocnice. Rozhovor s pacientem. Popis cesty.
 • 2: Lokalizace a zhodnocení bolesti a úleva od ní. Poskytování rad.
 • 3: Popisování a měření základních fyziologických funkcí. Instrukce. Odběr krve.
 • 4: Symptomy a zranění. Zaznamenávání informací. Obvyklé zkratky v medicíně.
 • 5.: Opakování případně zápočtový test.
 • Součástí náplně kurzu je také výuka vybraných gramatických jevů.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní.
Literatura
  povinná literatura
 • Symonds, M.S. Wright, Ros. English for Nursing 2. Vocational English Course Book. Essex: Pearson Education Limited. 2011.
  neurčeno
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 8021017716. info
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, toleruje se maximálně jedna řádně omluvené absence. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálně 60%.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro studenty se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) je účast na výuce v podzimním semestru nepovinná. Předmět si nicméně zaregistrují a na konci semestru jej ukončí složením zápočtového testu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.