BDOI0321x Ošetřovatelství v interních oborech I - odborná praxe

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
celkem 2 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Soňa Surková (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDKP021 Klinická propedeutika && BDTO0222 Teorie ošetřovatelství II && BDOP021 Ošetřovatelské postupy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít posluchači základní přehled nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, budou schopni včas rozpoznat vznikající komplikace a sestavit adekvátní plán řešení.
Osnova
 • Syllabus přednášek z interního lékařství pro II. ročník bakalářského studia.
 • Onemocnění dýchacího ústrojí I.: anatomie, fyziologie a patofyziologie, nejdůležitější příznaky, diagnostika, naléhavé příhody v pneumologii, respirační insuficience. Onemocnění dýchacího ústrojí II.: Onemocněí průdušek, nádory plic a průdušek. Onemocnění dýchacího ústrojí III.: Záněty plic, plicní absces, pneumokoniózy, tuberkulóza dýchacího ústrojí. Onemocnění dýchacího ústrojí IV.: Plicní mykózy, nemoci pohrudnice, mediastina a bránice, vrozené vady dýchacího ústrojí, plicní manifestace jiných interních nemocí.
 • Onemocnění srdce: Vyšetřovací metody, srdeční selhání, arytmie. Onemocnění srdce II: Ischemická choroba srdeční, její formy, rizikové faktory, prevence. Onemocnění srdce III: Záněty srdce, získané srdeční vady, vrozené srdeční vady, onemocnění aorty.
 • Šok, synkopa, plicní embolizace, plicní hypertenze, cor pulmonale, neutocirulační astenie.
 • Onemocnění cév. Onemocnění tepen, onemocnění žil, onemocnění lymfatických cév.
 • Základy imunologie. Imunita buněčná, imunita protilátková, imunodeficity, stavy se zvýšenou tvorbou imunoglobulinů, imunosupresivní a imunostimulační léčba.
 • Onemocnění krve a krvetvorných tkání. Anemie, leukemie, lymfoproliferativní onemocnění.
 • Nemoci pohybového ústrojí.
 • Onemocnění trávicí trubice I. Vyšetřovací metody, onemocnění jícnu, onemocnění žaludku. Onemocnění trávicí trubice II.- choroby tenkého střeva, choroby tlustého střeva, choroby jater, slinivky. Stáže
 • Odebírání anamnézy s ohledem na jednotlivé chorobné stavy, fyzikální nálezy na hlavě, krku a hrudníku, EKG fyziologická křivka, fibrilace, flutter síní, komorové extrasystoly.
 • Patologické nálezy na břiše - ascites, hepatomegalie, splenomegalie, EKG maligní arytmie
 • Pathologické nálezy na končetinách, klouby, cévy, EKG a-v blokády, dolní infarkt myokardu
 • Pathologické nálezy na pohybovém ústrojí, EKG přední infarkt myokardu, komplikace, raménkové blokády
 • Samostatné vyšetření nemocného - anamnéza, fyzikální vyšetření, předání vyučujícímu.
Literatura
 • WEBER, Pavel. Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. In Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2007. 546 s. 2007. ISBN 978-80-7262-496-6. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 2., dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. xxiv, 949. ISBN 8024602733. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška, praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.