BHNP011c Nástroje, přístroje, materiály a léčiva v zubním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Petra Bielczyková (cvičící)
Dana Coufalová (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Katedra dentální - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra dentální - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12:00–15:40 N05513
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Správné zacházení s nástroji, přístroji, materiály a léčivy v zubní ordinaci.
Výstupy z učení
Na konci tohto kurzu bude student schopen:
- identifikovat nástroje, přístroje, materiály a léčiva používané v zubní ordinaci,
- vysvětlit jejich funkci,
- zvládnout základní obsluhu a údržbu přístrojů a instrumentů
- manipulovat správně s materiály a léčivy
Osnova
 • Osnova předmětu: Stomatologické materiály pomocné a hlavní
 • . Výplňové materiály provizorní a trvalé.
 • . Otiskovací hmoty.
 • . Materiály a léčiva používaná v endodoncii.
 • . Zásady správné přípravy a skladování materiálů.
 • . Nástroje vyšetřovací, preparační , výplňové, otiskovací.
 • . Přístrojové vybavení stomatologické ordinace – stomatologická souprava, sterilizátory, amalgamátory, polymerační lampy, míchací zařízení pro otiskovací hmoty, ultrazvukové přístroje, rtg přístroje používané u křesla.
 • . Vybavení pro první pomoc, léčiva, ambu - vak, infuzní sety, obsluha a údržba.
Literatura
  povinná literatura
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN. Stomatologické repetitorium. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 455 s. ISBN 8071698245. info
  doporučená literatura
 • 2. Bittner J.,Sedláček J.: Technologie pro zubní laboranty, Avicenum Praha 1979
 • 3. Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky. Protetická část. 1997, Karolinum Praha
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2018.