EN

LF:BRAJ0121 Angličtina I - cv. - Informace o předmětu

BRAJ0121 Angličtina I

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Barotová (pomocník)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Markéta Kovaříková (pomocník)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dana Straková (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BRAJ0121/01: Po 16:00–17:40 KOM 410, R. Helán
BRAJ0121/02: Út 16:35–18:15 A15/113, R. Helán
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B1+ SERRJ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se tělních systémů (jmenovitě systém kosterní, svalový, kardiovaskulární, krevní, lymfatický, zažívací, dýchací a kožní), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu (jmenovitě jazyk používaný v ordinaci, nemocnici a při vyšetření pacienta, pro popis léčby, léků, lékařských nástrojů a přístrojů); je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, interpretovat odborné texty, vést lékařskou dokumentaci; ovládá gramatické struktury typické pro odborný jazyk.
Osnova
 • 1. týden: Úvod do studia anglického jazyka, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, doporučená literatura a jiné studijní zdroje.
 • 2. týden: The Human Body. Téma: Naming Parts of the Body.
 • 3. týden: Muscular and Skeletal Systems - Anatomy. Téma: At the Doctor's.
 • 4. týden: Muscular and Skeletal Systems - Pathological Conditions.
 • 5. týden: Cardiovascular and Hematic/Lymphatic Systems - Anatomy. Téma: Injuries.
 • 6. týden: Cardiovascular and Hematic/Lymphatic Systems - Pathological Conditions.
 • 7. týden: Gastrointestinal System - Anatomy. Téma: In Hospital.
 • 8. týden: MIDTERM TEST
 • 9. týden: Gastrointestinal System - Pathological Conditions.
 • 10. týden: Respiratory System - Anatomy and Pathological Conditions.
 • 11. týden: Integumentary System - Anatomy. Téma: Feeling Ill.
 • 12. týden: Integumentary System - Pathological Conditions.
 • 13. týden: OPAKOVÁNÍ
 • 14. týden: FINAL TEST.
 • Probírané gramatické jevy: trpný rod, vztažné věty, tvorba otázek.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní - na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.
Literatura
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 8021017716. info
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálně 65%.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro studenty se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) je účast na výuce v podzimním semestru nepovinná. Předmět si nicméně zaregistrují a na konci semestru jej ukončí složením zápočtového testu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.