VLPG0921c Porodnictví a gynekologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (cvičící)
MUDr. Michal Felsinger (cvičící)
MUDr. Romana Gerychová (cvičící)
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ingrid Rejdová (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kateřina Kaderková, MBA (pomocník)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Ing. Josef Stodůlka (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPG0921c/01: Po 13. 11. až Pá 17. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/02: Po 30. 10. až Pá 3. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/03: Po 16. 10. až Pá 20. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/04: Po 2. 10. až Pá 6. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/05: Po 15. 1. až Pá 19. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/06: Po 1. 1. až Pá 5. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/09: Po 9. 10. až Pá 13. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 16. 10. až Pá 20. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/10: Po 25. 9. až Pá 29. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 2. 10. až Pá 6. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/11: Po 8. 1. až Pá 12. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 15. 1. až Pá 19. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/12: Po 18. 12. až Pá 22. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 1. 1. až Pá 5. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/15: Po 4. 12. až Pá 8. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 11. 12. až Pá 15. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/16: Po 20. 11. až Pá 24. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 27. 11. až Pá 1. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/30: Po 4. 12. až Pá 8. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/31: Po 11. 12. až Pá 15. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/32: Po 6. 11. až Pá 10. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 13. 11. až Pá 17. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/33: Po 23. 10. až Pá 27. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 30. 10. až Pá 3. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/34: Po 20. 11. až Pá 24. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520, Po 27. 11. až Pá 1. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLDM7X1c Diagnast. zobr. metody -cvič. && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn.
Úspěšně absolvované předměty - farmakologie, chirurgie, diagnostické a zobrazovací metody, propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah kurzu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečná přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky a obsahuje teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tematické semináře, praktickou výuku a samostudium. Výstupy z učení u absolventa předmětu zahrnují zejména dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství, vedení porodu a řešení běžných gynekologických onemocnění. Po absolvování student získá dostatek praktických i teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování a dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví. Studenti také získají základní klinický náhled na obor gynekologie a porodnictví. Student dokládá praktické výkony pomocí formuláře "Přehled výkonů" (tzv. logbook).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu gynekologie a porodnictví schopen:
• teoreticky i prakticky provést gynekologické a porodnické vyšetření
• bude ovládat všechny běžné vyšetřovací a léčebné postupy v oboru
• nabude dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství a vedení porodu
• bude dostatečně erudován v klinice, diagnostice a léčbě gynekologických onemocnění
• získá dostatek praktických i teoretických informací k základnímu klinickému rozhodování v oboru
Osnova
  • Porodnictví Diagnostika těhotenství Porodní cesty tvrdé a měkké - pánevní roviny, měření pánve Vyšetření těhotné ženy na konci těhotenství - zevní a vnitřní porodnické vyšetření Prenatální péče Porodní mechanismus při porodu plodu v poloze podélné hlavičkou Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu Vedení porodu koncem pánevním Polohy šikmé a příčné -příčiny jejich vzniku, diagnostika, průběh porodu Vícečetné těhotenství a porod dvojčat Hypertenzní nemoci v těhotenství - preeklampsie, eklampsie Choroby trofoblastu Poruchy růstu plodu - intrauterinní růstová retardace plodu, hypotrofický novorozenec Předčasný porod - příčiny, klinický průběh, vedení předčasného porodu Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika, ošetření Placenta preavia a abrupce placenty Puerperální infekce a sepse Děložní atonie po porodu a její léčení Prenatální diagnostika Ultrazvuk v porodnictví Gynekologie Gynekologické vyšetření Laparoskopie v gynekologii - indikace, provedení Hysteroskopie - indikace a provedení Poruchy menstruačního cyklu- třídění, diagnostika, dysfunkční děložní krvácení Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie Endometritis, myometritis, perimetritis Hluboký pánevní zánět a pelveoperitonitis Sexuálně přenosné choroby Endometrióza genitální a extragenitální Sterilita, infertilita - příčiny, význam, léčba Antikoncepce Nezhoubné a zhoubné novotvary gynekologických orgánů Prekancerózy gynekologických orgánů Diagnostika a léčba v onkogynekologii Karcinom prsu, prekancerózy prsu Benigní onemocnění prsu Inkontinence moči u žen Chronická pánevní bolest Asistovaná reprodukce
Literatura
    doporučená literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 405 s. ISBN 9788024719412. info
  • Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology. Edited by D. Keith Edmonds. Eighth edition. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. xv, 852. ISBN 9780470654576. info
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2014. 538 stran. ISBN 9788024745299. info
  • 1. Procházka M., Pilka R. a kol. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED - Olomouc s.r.o., 2016, 243 s., ISBN 978-80-906280-0-7
Výukové metody
Výuka se uskutečňuje ve třech týdenních blocích. Každý blok výuky po dobu pěti pracovních dní zahrnuje výuku na lůžkových a ambulantních pracovištích gynekologicko - porodnické kliniky. Výuka trvá denně od 7.00 do 13.00 hodin a zahrnuje v každém dni propedeutickou část, praktickou výuku s využitím dokumentace pacienta a klinický seminář na téma vybrané vedoucím výuky. Součástí výuky je také praktická realizace vyučovaných vyšetřovacích metod přímo u pacientek nebo s využitím simulátorů, každodenní prezentace klinických případů nebo aktuálního medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím. Podmínkou pro získání zápočtu je absolvování alespoň jedné odpolední nebo víkendové stáže. Jejich cílem je zvýšit úroveň praktické výuky, umožnit studentům stáž v období pohotovostní služby, blíže se seznámit s pracovní náplní sekundárního lékaře po promoci a snížit počet studentů ve skupině v průběhu dopolední výuky. Odpolední výuka začíná ve 13 hodin po skončení semináře, který je společný pro dopolední i odpolední výuku a trvá do 16 hodin. Víkendová praktická výuka je vždy od 8 do 11 hodin a začíná na porodním sále kliniky. Zapisování na odpolední a víkendovou praktickou výuku probíhá v is.muni.cz, maximum jsou 4 studenti na jeden blok.
Metody hodnocení
• Průběžné diskuse při stážích, prezentace studentů při seminářích • Záznam z praxe • Pohovor (kolokvium) • Praktická zkouška (demonstrace dovedností) • Průběžný test -papírová forma • Závěrečná zkouška -kombinovaná forma´ Denní hodnocení - podmínkou pro udělení kreditu je dostatečná teoretická znalost a praktické provedení vybraných diagnosticko-terapeutických procedur vyjmenovaných v tzv. „logbooku“, který obdrží každý student na začátku výuky Závěrečné hodnocení - prezentace zadaného klinického problému z oboru gynekologie a porodnictví či realizace vybrané diagnosticko-terapeutické metody za účasti vyučujícího v délce maximálně 10 minut na studenta. Vyučující hodnotí zejména odbornou úroveň prezentace, kvalitu a formu zpracování tématu a také řečnický projev studenta. Toto hodnocení může být nahrazeno zpracováním a prezentací vybraného odborného tématu (originální vědecká práce, review článek či meta-analýza, kazuistika).
Informace učitele
http://portal.med.muni.cz/disciplina-17-porodnictvi-a-gynekologie, www.fnbrno.cz/gpk, www.ivfbrno.cz
Organizační pokyny Zahájení výuky v pondělí v 8:00 v posluchárně Porodnice/Bohunice. Studenti zapsaní na odpolední praxi v pondělí přijdou až na seminář a pokračují odpolední praxí. Na rozdělení do 5 skupin, které se provádí v pondělí ráno, se mohou domluvit s kolegy předem. Je nezbytné bílé lékařské oblečení – košile, kalhoty, případně plášť, přezůvky, zámek na šatní skříň, zřetelné označení studenta jmenovkou, učební texty (viz. doporučená literatura v is.muni.cz)!!! Ukončení výuky a závěrečné hodnocení probíhá vždy pátek 12:00 – 13:00. Pro udělení zápočtu je nutné splnit náplň stáží, splnit odpolední praxi a uspět v zápočtovém testu – správně odpovědět více než 50 % otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.