EN

LF:VSMC0933 Lékařská čeština pro pokročilé - Informace o předmětu

VSMC0933 Lékařská čeština pro pokročilé III

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1. total 16. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.
Předpoklady
VSMC1022 Lékařská čeština pro pokr. II
U studentů se předpokládá solidní znalost předmětu Czech for foreigners I-VIII. Absolvování volitelného předmětu Lékařská čeština pro pokročilé I a II je výhodou, ale nikoli podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: It is primarily used for students of Czech language I-VIII of Ivana Rešková
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je určen pro motivované studenty, kteří chtějí rozvíjet své vyjadřovací schopnosti v českém jazyce. Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni:
-vést plynulou a smysluplnou komunikaci s českým pacientem
-rozumět a orientovat se v lékařské dokumentaci
-uplatnit nabyté sociokulturní kompetence.
Výstupy z učení
At the end of this course, students should be able to: - understand a general medical text of advanced difficulty level, - discuss covered medical topics - orientate themselves in Czech medical terminology relating to the covered topics.
Osnova
 • 1.-2. týden: Opakování terminologie klinických oborů.
 • 3. týden: Pediatrie. Slovesné prefixy.
 • 4. týden: Gynekologie a porodnictví. Deklinace v plurálu.
 • 5. týden: Kardiologie I. Deklinace cizích slov.
 • 6. týden: Kardiologie II. Relativní věty s který.
 • 7. týden: Hematologie. Pasívum složené.
 • 8. týden: Chirurgická propedeutika II. Deklinace číslovek.
 • 9. týden: Chirurgická propedeutika II. Přehled spojek.
 • 10. týden: Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.
 • 11. týden: Analýza kazuistiky. I.
 • 12. týden: Analýza kazuistiky II.
 • 13. týden: Prezentace odborného tématu.
 • 14. týden: Prezenatce odborného tématu.
Literatura
  povinná literatura
 • MOKROŠOVÁ, Ivana. Lékařská čeština. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 240 s. ISBN 8072620924. info
  doporučená literatura
 • HRUBANTOVÁ, Leopoldina, Blažena WEBEROVÁ a Marie HOŘKÁ. Just a skeleton : medically speaking in Czech and English : Jenom kostra : o zdraví a nemoci česky a anglicky. info
Výukové metody
Diskuse, práce ve dvojicích i ve skupině, odborné prezentace, čtení, poslech s porozuměním, domácí příprava.
Metody hodnocení
Prezentace odborného tématu.
Informace učitele
Current information about the subject, consultation hours, etc. is accessible on the notice boards at the Language Center, Faculty of Medicine Division. Contact with teachers is provided by the secretary of the department (Kamenice 5, A15), tel.: 549 498 170.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/VSMC0933