aVLPY9X1p Psychiatrie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822p
VLFA0722p Pharmacology II - lecture
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course Psychiatry - lecture is to get theoretically acquainted with:

- Basics of psychiatry and its purpose,
- Basic classification of psychiatric disorders,
- Aetiology of mental disorders,
- Basics of sexology,

The topics of lectures are those not covered in the course Psychiatry - exercise.
Výstupy z učení
After the course a student will be able:
- to characterize the field of Psychiatry and its function;
- to describe the classification of mental disorders;
- to describe theories of the aetiology of mental disorders;
- to define and describe the basic classification of instincts;
- to describe sexological disorders (sexual dysfunctions, disorders of sexual orientation and gender identity disorders)
Osnova
 • The first lecture: Introduction to Psychiatry;
 • Second lecture: Sexology
Literatura
  povinná literatura
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • COWEN, Philip, Paul HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textobook of psychitry, sixth edition, 818 stran. ISBN 978-80-1996-0561-3
  doporučená literatura
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • STAHL, Stephen. Stahl´s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4. vyd. New York: Cambridge University Press, 2013, 608 s. ISBN 978-1-107-68646-5
Výukové metody
Lectures in the first week of the fall semester - theoretical training
Metody hodnocení
Oral examination

Examination in Psychiatry for VLA is oral and has 3 questions:

A - General Psychiatry,
B - Special psychiatry,
C - Clinical management of mental disorders.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
The list of questions for the exam in psychiatry can be found at http://psychiatrie.med.muni.cz
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ustní zkouška se skládá ze 2 otázek. Otázky jsou k dispozici na http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz výuka a také na Spolku mediků.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 1. týden podzimního semestru.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.