VLDO091 Klinická onkologie v pediatrii

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (70,00 %), Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika radiační onkologie - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta (20,00 %)
Předpoklady
VLPD7X31c Pediatrie I-cvičení && VLFA0722p Farmakologie II - přednáška
Znalosti studentů z teoretických předmětů ( fyziologie a patofyziologie, embryologie, anatomie, genetika atd..
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek a blokových cvičení je seznámit studenty s problematikou dětské onkologie, věkově specifických rozdílů nádorů dětského věku od nádorů dospělých, základních principů diagnostiky a léčby dětských zhoubných onemocnění.
Výstupy z učení
Rozdíly dětských a dospělých typů nádorů, nejčastější typy dětských nádorů, příznaky dětských nádorů, základní principy diagnostiky a protinádorové léčby.
Osnova
  • Rozdíly a specifika dětské onkologie od onkologie dospělého věku (dětský pacient, typy nádorů a jejich biologické chování), nejčastější typy nádorů, příznaky zhoubných onemocnění, základní diagnostické postupy, principy léčby, akutní toxicita léčby, pozdní komplikace, vyléčení pacienti a kvalita života.
Literatura
    doporučená literatura
  • Philip A. Pizzo MD, David G. Poplack MD: Principles and Practice of Pediatric Oncology, ISBN-13: 978-1605476827
  • Nathan and Oski's Hematology and Oncology of Infancy and Childhood, 2014, ISBN: 978-1-4557-5414-4
  • Abrams, D.: Integrative Oncology, Oxford Univ. Press 2009, ISBN 978-0195309447
Výukové metody
Seminář, stáž.
Metody hodnocení
90 % účast na stážích a semináři, zápočet
Informace učitele
Praktická výuka probíhá na Klinice dětské onkologie FN Brno, Černopolní 9. Seminář ráno od 8.00 hod. ve výukové místnosti KDO, odd. 23, pavilon G, 2. podlaží. Praktická výuka a stáž probíhá na odděleních 23, JIP 31, transplantační jednotce - odd. 7 a ambulancích KDO. Pomůcky (bílý plášť, přezuvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze stáž absolvovat).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.