VLOZ0943p Ochrana a podpora zdraví III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1.5/0/0. 22.5. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLOZ0642p Ochrana a podpora zdraví II-př && VLFA08222p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Porozumění problematice vlivu životního prostředí na veřejné a individuální zdraví, seznámení se s chemickými faktory životního prostředí. Pochopení typů prevence a principů hodnocení rizik. Seznámení se s ekologickými změnami a jejich vlivem na výskyt infekcí. Získání přehledu o biologických zbraních a řešení následků jejich použití.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- porozumět problematice vlivu životního prostředí na veřejné a individuální zdraví, seznámí se s chemickými faktory životního prostředí.
- Pochopit typy prevence a principů hodnocení rizik.
- být obeznámen s ekologickými změnami a jejich vlivem na výskyt infekcí. Získá přehled o biologických zbraních a řešení následků jejich použití.
Osnova
  • 1. Životní prostředí v České republice I. 2. Životní prostředí v České republice II. - chemické faktory, toxikologie životního prostředí. 3. Typy prevence, hodnocení rizik. 4. Epidemiologie, programy. 5. Epidemiologie: Biologické zbraně, ekologické změny a jejich vliv na výskyt infekcí.
Literatura
    povinná literatura
  • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
test
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.