MIKDS0141 Diplomový seminář I

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.7/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (přednášející)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (přednášející)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIKDS0141/01: Po 9. 9. 9:00–10:40 N03009/209, St 11. 9. 14:00–15:40 N03027/227, Čt 26. 9. 12:00–13:40 N03009/209, Po 6. 1. 8:00–9:40 N03027/227, Pá 10. 1. 8:00–9:40 N03009/209
MIKDS0141/02: Čt 12. 9. 12:00–13:40 N03016/216a, Po 6. 1. 10:00–11:40 N03016/216a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálními požadavky při zpracování diplomové práce za předpokladu dodržení publikační etiky a správného citování použitých zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - rozlišit rozdíl mezi anotací a abstraktem;
- definovat klíčová slova dle zadání;
- vytvořit rešeršní dotaz;
- použít vybrané databáze k vyhledávání full textu;
- citovat dle zvoleného citačního stylu;
- psát odborný text.
Osnova
  • Struktura diplomové práce, harmonogram a formální zpracování.
  • Téma práce a definice klíčových slov.
  • Rešeršní dotaz – zástupné a pomocné znaky, Booleovské operátory.
  • Evaluace informací na internetu, databáze, vyhledávání full textu.
  • Etické aspekty diplomové práce, citační etika.
  • Tvorba anotace, abstraktu.
Literatura
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je udělen po splnění zadaných ůkolů a navržení tématu diplomové práce.
Informace učitele
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Evaluace/evaluace.pdf https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse_praxe.html https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.