MIKVO011s Výzkum v ošetřovatelství - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.3/0. 4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Mgr. Jiřina Večeřová (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 5. 12. 8:00–9:40 F01B1/309, Po 6. 1. 12:00–13:40 F01B1/309
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MIKVO011s/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MIKVO011s/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět absolventy seznámí s propedeutikou výzkumné činnosti. Studenti budou po absolvování schopni se zapojit do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé i jako řešitelé. Absolventi budou schopni ve výzkumu uplatnit moderní vědecky ověřené metody výzkumu. Získají dovednost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - aplikovat metody moderního vědeckého výzkumu, • - vytyčit vhodná témata pro výzkum v ošetřovatelství • - popsat fáze výzkumného procesu a jejich náplň, • - popsat kvalitativní a kvantitativní výzkumný designe, • - sestavit výzkumný plán, • - formulovat cíle, hypotézy, výzkumné otázky, • - koncipovat výzkumný nástroj, • - analyzovat data výzkumu, • - popsat principy etiky výzkumné práce a publikační etiky, • - aplikovat legislativní normy stanovené pro vědecký výzkum na člověku.
Osnova
 • Ošetřovatelství jako věda.
Literatura
  povinná literatura
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 175 s. ISBN 9788024727134. info
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 163 s. ISBN 9788024720692. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva a Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
  doporučená literatura
 • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
Výukové metody
- diskuse ve skupinách - skupinový projekt
Metody hodnocení
Zápočet. Zápočet je udělen na základě předložení a obhájení seminární práce prezentující výzkumný záměr diplomové práce.
Informace učitele
Odevzdání seminární práce je podmínkou k připuštění ke zkoušce z předmětu Výzkum v ošetřovatelství. Seminární práce budou po schválení vyučujícím nahrány v odevzdávárně předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.