aZLPY0911c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 29. 10. 8:00–10:30 N02206a, St 30. 10. 8:00–10:30 N02206a, Čt 31. 10. 8:00–10:30 N02206a, Pá 1. 11. 8:00–10:30 N02206a
Předpoklady
aZLNV041p Neurovědy - přednáška && aZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && aZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && aZLNE0811c Neurologie - cvičení && aZLCH0833c Chirurgie III - cvičení && aZLIP061p Interní propedeutika - předn.
ZLNV041p Neurovědy-přednáška, ZLPF0622p Patologická fyziologie II- přednáška, ZLFA0722c Farmakologie II- cvičení, ZLNE0822c Neurologie II - cvičení, ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení, ZLIP061p Interní propedeutika-přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Within the course students are getting acquainted with the position of psychiatry in dentisty. They are getting knowledge about psychiatric disorders, their clinical manifestation, treatment and nursing. Emphasis is putting on principles of targeted communication with persons suffering from mental disorders with dental treatment.
Výstupy z učení
Student will be able to:
- describe and divide basic psychiatric disorders
- describe signs of psychotic illness
- describe principles of basic diagnostics in psychiatry
- describe and suggest ways of possible therapy in patients with psychiatric disorders and acute psychosis
Osnova
 • Anxiety and somatoform disorders
 • Mood disorders
 • Organic disorders and dementia
 • Schizophrenia and other psychotic disorders
 • Child psychiatry
Literatura
  povinná literatura
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství. 1. vyd. Brno, Multimediální. brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
  doporučená literatura
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
  neurčeno
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, P. J. HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textbook of psychiatry. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 818 stran. ISBN 9780199605613. info
Výukové metody
seminars, case report, class discussion
Metody hodnocení
Completion of a course credit.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
ZLPY0911c - Psychiatrie seminars for the 5th year of dentists in English
Seminars for dentists in psychiatry held 29. 10. - 1. 11. 2019(from 8.15 to 10.15 hours) in Seminary Hall ("Klubovna")
Psychiatry Department,Faculty Hospital, Jihlavská 20, Brno, Building G, 1st Floor.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: K zápočtu je nutná přítomnost na stážích a seminářích
Předmět je vyučován každoročně.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.