BFPY051p Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Adam Fiala (přednášející)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adéla Látalová (přednášející)
MUDr. Pavel Křenek (přednášející)
Mgr. Sylvie Fedorová (přednášející)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 11:00–11:50 N02230
Předpoklady
BFPL031p Psychologie && BKET031 Zdravotnická etika
BFPL031p
BKETO31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o organizaci a významu psychiatrické péče ve fyzioterapii
- získání teoretických znalostí o příznacích psychiatrických poruch
- získání teoretických znalostí o řešení akutních psychiatrických stavů
- získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby psychiatrických poruch se zřetelem na fyzioterapii
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět organizaci a využití psychiatrické péče pro fyzioterapeutickou praxi
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch
- navrhnout vhodný fyzioterapeutický postup u pacientů s psychiatrickými poruchami
- navrhnout vhodný fyzioterapeutický postup u neklidných pacientů
Osnova
 • Úvod do psychiatrie, historie psychiatrie
 • Klasifikace duševních poruch
 • Poruchy jednotlivých psychických funkcí
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy osobnosti a chování u dospělých
 • Afektivní poruchy
 • Problematika dětské psychiatrie
 • Neurotické poruchy
 • Schizofrenie
 • Organické duševní poruchy
 • Závislosti
 • Právní otázky v psychiatrii
 • Terapie v psychiatrii
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • http://eprints.utas.edu.au/287/
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
 • Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. Edited by Benjamin J. Sadock - Virginia A. Sadock - Pedro Ruiz. 9th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. xix, s. ISBN 9780781768993. info
Výukové metody
Teoretické semináře
Kazuistické semináře
Metody hodnocení
Evidence docházky na přednáškách (je povolena 1 absence)
Zkouška formou písemného testu. Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Předmět se vyučuje v podzimním semestru.
Rozpis přednášek (rozvrh), okruhy otázek ke zkoušce, příp. další informace k výuce a zkoušce najdete na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2019/BFPY051p/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.