BOBP0521 Bakalářská práce I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Záděrová (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8. 10. 8:00–11:50 N01023, Čt 22. 10. 8:00–11:50 N01023, Čt 5. 11. 8:00–11:50 N01023, Čt 19. 11. 8:00–11:50 N01023, Čt 10. 12. 8:00–11:50 N01023, Čt 7. 1. 8:00–11:50 N01023
Předpoklady
BOOP0422p Optické přístroje II - před. && BOOP0422c Optické přístroje II - cv. && BOBC0422p Brýlová technika II - před. && BOBC0422c Brýlová technika II - cv. && BOBT0422p Brýlová technologie II - před. && BOBT0422c Brýlová technologie II - cv. && BOKV0431p Kontaktní čočky I - před. && BONR0442p Nauka o refrakci II - před. && BONR0442c Nauka o refrakci II - cv.
BOOP0422p&&BOOP0422c&&BOBC0422p&&BOBC0422c&&BOBT0422p&&BOBT0422c&&BOKV0431p&&BONR0442p&&BONR0442c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení bude student schopen citovat podmínky pro zadání a zpracování bakalářské práce stanovené ústavem nebo klinikou odpovědnou za výuku příslušného bakalářského studijního programu. Prokáže orientaci ve správné citaci literatury použité v bakalářské práci. Zpracovanou bakalářskou práci předloží student na studijní oddělení děkanátu k registraci v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. K obhajobě bakalářské práce vypracuje vedoucí práce a její oponent(i) posudky předložené práce. Student musí být s posudky seznámen nejpozději tři dny před obhajobou. Obhajoba bakalářské práce je součástí SZZ.
Výstupy z učení
Student zpracovává bakalářskou práci.
Osnova
 • Technická optika, optické přístroje:refrakce u jednoduchých sférických nebo rovinných útvarů, index lomu, optická lomivost, průchod paprsku, uzlový bod, příčné a uhlové zvětšení
 • tenké čočky
 • tlusté čočky
 • vady čoček
 • hloubka ostrosti
 • sférické a torické čočky, hranolový efekt
 • hranoly
 • zrcadla
 • optické přístroje (dalekohledy, mikroskopy, lupy, fotografické přístroje)
 • oftalmologické přístroje (oftalmoskopy, skiaskop, fokometr, štěrbinová lampa, keratometr, refraktometr, diagnostické čočky)
 • polarizované světlo, kvalita zobrazení, rozlišovací schopnost.
 • Vyšetření a korekce refrakčních vad:určení správné refrakce
 • myopie, hypermetropie, astigmatismus
 • afakia
 • optické charakteristiky brýlových čoček, materiály, korekce svalové nerovnováhy
 • absorpční čočky
 • bifokální a progresivní čočky
 • pracovní ochranné brýle
 • vyšetření barevného vidění, zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti
 • tvrdé a měkké kontaktní čočky, indikace a kontraindikace použití, péče o kontaktní čočku
 • měření nitroočního tlaku a vyšetření zorného pole na perimetru a kampimetru.Poruchy vidění a nemoci oka:anatomie oka
 • zraková dráha
 • optické vlastnosti oka
 • prostorové vidění
 • poruchy binokulárního vidění
 • barvocit
 • choroby víček: anomálie, poruchy tvaru a postavení, obrna svěrače víček, záněty okrajů, tumory
 • choroby spojivky: záněty, reakce na fyzikální a chemické podráždění, degenerace
 • choroby slzné žlázy a odvodných slzných cest: záněty, slzení, syndrom suchého oka, záněty váčku a kanálků, nádory.Význam slzného filmu
 • záněty rohovky, degenerace rohovky, vývojové anomálie
 • katarakta, změny polohy čočka, afakia, artefakie, korekce
 • choroby sklivce: ztekucení, zkalení, hemoftalmus
 • cévní postižení sítnice, hypertense, diabetická retinopatie, odchlípení sítnice
 • glaukom: vyšetřovací metody, glaukom s otevřeným úhlem, glaukom s uzavřeným úhlem
 • poruchy akomodace, konvergence
 • presbyopie
 • zvětšující pomůcky pro slabozraké
Literatura
  povinná literatura
 • The literature depends on the topic of bachelors thesis and on the counsel of leader of bachelors thesis.
  doporučená literatura
 • Volí se podle tématu diplomové práce a po konzultaci s vedoucím diplomové práce.
 • BENEŠ, Pavel. Přístroje pro optometrii a oftalmologii. První. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. 250 s. ISBN 978-80-7013-577-8. info
 • PETROVÁ, Sylvie, Zdeňka MAŠKOVÁ a Tomáš JUREČKA. Základy aplikace kontaktních čoček - 2. rozšířené vydání učebníce. 2008. info
 • KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. [40], 768. ISBN 9788024711638. info
Výukové metody
cvičení, diskuse, opakování
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.