BOFP051p Oftalmologické přístroje - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6. 10. 8:00–11:50 KOM 257, Út 13. 10. 8:00–11:50 KOM 257, Út 20. 10. 8:00–11:50 KOM 257, Út 27. 10. 8:00–11:50 KOM 257, Út 10. 11. 8:00–11:50 KOM 257, Út 19. 1. 9:30–12:50 KOM 257
Předpoklady
( BOOP0422p Optické přístroje II - před. && BOFO0333p Fyzikální optika III-před. && BOOF041p Oční farmakologie && BOKV0431p Kontaktní čočky I - před. && BOOP0422c Optické přístroje II - cv. ) || ( BTSR0432p Strabologie II - přednáška && BTPX0431c Odborná praxe I )
(BOOP0422p && BOFO0333p && BOOF041p && BOKV0431p && BOOP0422c) || (BTSR0432p && BTPX0431c)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen pojmenovat, popsat funkci a stavbu jednotlivých optických a oftalmologických přístrojů, se kterými se v praxi a při výuce na školách setkávají oční optici, optometristé i oční lékaři. Díky rozšířenému výkladu dokáže posoudit, porovnat a následně vybrat nejvhodnější vyšetřovací postup, zejména z oblasti diagnostiky refrakčních vad a optimalizace binokulárních funkcí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen:
- pojmenovat, popsat funkci a stavbu jednotlivých optických a oftalmologických přístrojů, se kterými se v praxi a při výuce na školách setkávají oční optici, optometristé i oční lékaři.
Osnova
 • Přístroje pro stanovení refrakce, předpis brýlí (optotyp, PDmetr, fokometr,sférometr; prizmometr; torometr,fokometry,skiaskop,refraktometr, astigmatická zkušební obruba+skříň, foropter). Oční tonometry. Přístroje pro vyšetření předního segmentu oka (štěrbinová lampa včetně přídatných zařízení, keratometr, topograf, pentacam, orbscan a princip dalších přístrojů hodnotících přední segment),Wesselyho keratometr, exoftalmometr. Přístroje a pomůcky pro vyšetření očního pozadí, UZ,OCT,HRT. Vyšetření zorného pole - perimetr, kampimetr. Přístroje pro vyšetření refrakční rovnováhy, binokulárního vidění a okohybných funkcí. Eikonometry. Přístroje pleoptické, ortoptické. Přístroje pro vyšetření barvocitu a adaptace. Oftalmologické přístroje pracující na principu laseru. Přístroje využívané pro elektrofyziologické vyšetřovací metody. Přístrojové vybavení optometrického pracoviště Okruhy pro ukončení předmětu - jsou zadávány v prvním vyučovacím bloku vč. komentáře a studijních pramenů, vždy princip, použití, u mechanických optické schéma
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Pavel. Přístroje pro optometrii a oftalmologii. První. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. 250 s. ISBN 978-80-7013-577-8. info
  neurčeno
 • Keprt,E.: Teorie optických přístrojů III., Oko a jeho korekce, SPedN Praha 1966
 • Polášek, J. a kol: Technický sborník oční optiky, Oční optika, Praha 1974
 • Přístrojová optika (Oftalmologické přístroje), Mgr. M. Rutrle, IDVPZ Brno, 2000, 1. vydání
 • Trendy soudobé oftalmologie. Edited by Pavel Rozsíval. Praha: Galén, 2010. 259 s. ISBN 9788072626618. info
 • Strabismus. Edited by Gabriela Divišová. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN 80-201-0037-7. info
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zkouška Okruhy pro ukončení předmětu - jsou zadávány v prvním vyučovacím bloku vč. komentáře a studijních pramenů, vždy princip, použití, u mechanických optické schéma . Zkouška má podobu vícevýběrového testu z přehledu učiva, při minimálně 85% úspěšnosti student přistupuje k ústnímu zkoušení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.