VLFA07212p Farmakologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (přednášející)
Róbert Balog (pomocník)
Renata Bláblová (pomocník)
Mgr. Mária Hricková (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Filip Šiška (pomocník)
PharmDr. Tomáš Hammer (náhr. zkoušející)
PharmDr. Katarína Kostolanská (náhr. zkoušející)
PharmDr. Eva Vohlídalová (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 10. 16:00–17:40 B11/114, Po 12. 10. 16:00–17:40 B11/114, Po 19. 10. 16:00–17:40 B11/114, Po 26. 10. 16:00–17:40 B11/114, Po 2. 11. 16:00–17:40 B11/114, Po 9. 11. 16:00–17:40 B11/114, Po 16. 11. 16:00–17:40 B11/114, Po 23. 11. 16:00–17:40 B11/114, Po 30. 11. 16:00–17:40 B11/114, Po 7. 12. 16:00–17:40 B11/114, Po 14. 12. 16:00–17:40 B11/114, Po 4. 1. 16:00–17:40 B11/114, Po 11. 1. 16:00–17:40 B11/114, Po 18. 1. 16:00–17:40 B11/114, Po 25. 1. 16:00–17:40 B11/114
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VLPA0622c Patologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
seznámit studenty se základními farmakodynamickými a farmakokinetickými principy
seznámit studenty s faktory ovlivňujícími účinek léčiv a s kategorizací nežádoucích účinků
seznámit studenty s léčivy ovlivňujícími VNS, hormonální léčbou, analgetiky a anestetiky
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zná základní farmakodynamické principy
- zná základní farmakokintické principy
- zná základní faktory ovlivňující účinek léčiva
-má přehled o léčivech ovlivňujících VNS, hormonální léčbě, analgetikách a anestetikách
Osnova
 • VLFA07212p - Základy farmakologie I - přednášky

  Všeobecné lékařství

  Podzimní semestr 2020

 • 5. 10. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 1. FARMAKOLOGIE A JEJÍ PODOBORY
 • Obsah přednášky: Seznámení s farmakologií a jejími podobory. Lék, léčivo, léčivý přípravek – základní farmakologické pojmy. Zdroje, výzkum a vývoj nových léčiv. Zásady správného používání léčiv – druhy farmakoterapie a racionální farmakoterapie.
 • 12. 10. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 2. ZPŮSOBY APLIKACE LÉČIV, LÉKOVÉ FORMY
 • Obsah přednášky: Klasifikace aplikačních způsobů, popis jednotlivých aplikačních způsobů s příklady léčiv. Videoukázky méně častých aplikačních cest. Přehled inovativních aplikačních způsobů. Klasifikace a přehled lékových forem pro hromadnou výrobu a individuální přípravu, výhody a nevýhody jednotlivých typů lékových forem v klinickém použití, typické pomocné látky. Lékové formy s řízeným uvolňováním.
 • 19. 10. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 3. ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉČIV
 • Obsah přednášky: Zdroje, výzkum a vývoj nových léčiv.
 • 26. 10. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 4. FARMAKOKINETIKA I
 • Obsah přednášky: Obecné zákonitosti pohybu léčiva v organismu. Přehled jednotlivých farmakokinetických procesů a parametrů.
 • 2. 11. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 5. FARMAKOKINETIKA II
 • Obsah přednášky: Jednorázové, kontinuální a opakované podávání léčiva. Principy terapeutického monitorování hladin léčiva. Kompartmentové modely. Základy populační farmakokinetiky.
 • 9. 11. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 6. FARMAKODYNAMIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace mechanismů účinků včetně konkrétních příkladů léčiv. Receptorová teorie – typy ligandů a receptorů. Změna účinku léčiva po opakovaném podání.
 • 16. 11. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 7. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚČINEK LÉČIVA
 • Obsah přednášky: Klasifikace, přehled a příklady faktorů ovlivňujících účinek léčiva. Základy farmakogenetiky.
 • 23. 11. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 8. FARMAKOVIGILANCE A BEZPEČNOST LÉČIV
 • Obsah přednášky: Nežádoucí účinky léčiv – klasifikace, charakter. Farmakovigilance v klinickém výzkumu a v praxi. Terapeutický index, terapeutická šíře. Léková anamnéza, polypragmazie a úvod do lékových interakcí.
 • 30. 11. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 9. FARMAKOLOGIE VNS
 • Obsah přednášky: Přehled farmakologie sympatiku a parasympatiku – neurotransmise, receptory. Základní indikace látek působících na VNS.
 • 7. 12. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 10. SPAZMOLYTIKA
 • ZÁKLADNÍ PRINCIPY BIOLOGICKÉ TERAPIE
 • Obsah přednášky: Definice pojmů, výhody a nevýhody biologické léčby ve srovnání s konvenční terapií. Základy technologie výroby biologických léčiv, jejich klasifikace a příklady klinického využití.
 • 14. 12. 2020 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 11. CELKOVÁ A LOKÁLNÍ ANESTETIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace a základní farmakologická charakteristika celkových a lokálních anestetik
 • 4. 1. 2021 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 12. ANALGETIKA, FARMAKOTERAPIE DNY
 • Obsah přednášky: Klasifikace analgetik. Základní farmakologická charakteristika a příklady použití opioidních analgetik, nesteroidních antiflogistik a analgetik-antipyretik. Základní principy terapie bolesti, koanalgetika
 • 11. 1. 2021 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 13. FARMAKOTERAPIE DIABETES MELLITUS
 • Obsah přednášky: Inzuliny a antidiabetika – klasifikace, terapeutické použití a základní farmakologická charakteristika.
 • 18. 1. 2021 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 14. FARMAKOLOGIE POHLAVNÍCH HORMONŮ
 • Obsah přednášky: Analoga a antagonisté FSH, LH. Estrogeny, antiestrogeny, gestageny, antigestageny, androgeny, antiandrogeny – základní farmakologická charakteristika (rozdělení, základní zástupci, terapeutické indikace/kontraindikace, nežádoucí účinky).
 • 25. 1. 2021 16:00-17:40, UKB A11/114
 • 15. GLUKOKORTIKOIDY, FARMAKOTERAPIE REVMATOIDNÍ ARTRITIDY.
 • IMUNOFARMAKOLOGIE – IMUNOSUPRESIVA, IMUNOMODULANCIA, BIOLOGIKA
 • Obsah přednášky: Přehled systémové i lokálně podávaných glukokortikoidů, terapeutické využití. Přehled léčiv používaných u revmatoidní artritidy a k ovlivnění funkce imunitního systému – klasifikace, terapeutické použití a základní farmakologická charakteristika.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
  doporučená literatura
 • Ritter J et al. Rang and Dale's pharmacology. 9th Edition. Edinburgh : Elsevier [2020]
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
 • Základy receptury léčivých přípravků. Nováková a kol., 2010, http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Základy speciální receptury léčivých přípravků, Juřica a kol., 2014, http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Životní cyklus léčiv, Demlová a kol., 2014, http://portal.med.muni.cz/clanek-621-zivotni-cyklus-leciv-klinicke-hodnoceni-a-registrace-lecivych-pripravku-farmakovigilance-a-stanovovani-cen-a-uhrad-leciv.html
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • Základy farmakoekonomiky, Říhová a kol, 2016, http://portal.med.muni.cz/clanek-649-zaklady-farmakoekonomiky.html
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
  neurčeno
 • Farmakovigilance a propagace léčiv, Vršková a kol., 2007, http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci, Starobová a kol., 2006, http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU, Máchalová a kol., 2015, http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
 • Practicals in Pharmacology, 2009, Náhradní obsah: http://portal.med.muni.cz/article-491-practicals-in-pharmacology.html
Výukové metody
přednášky, teoretická příprava

Výuka probíhá periodicky v odpoledních hodinách. Na přednášky navazují praktická cvičení. V přednáškách je probrána základní problematika látky. Tato znalost je dále prohlubována a procvičována na konkrétních praktických úkolech ve cvičeních. Ve studijních materiálech budou ke každému tématu dle sylabů k dispozici podklady pro samostudium a přípravu, včetně odkazů na příslušné kapitoly v učebnici.

Přednášky budou probíhat online (teleprezenční výuka)
Stream přednášek lze sledovat on-line dle rozvrhu (pondělí 5. 10. 2020 až 25. 1. 2021 v době 16:00-17:40) na předem zaslaném odkaze nebo přes odkaz ve studijních materiálech předmětu a s možností následné diskuze s vyučujícím (chat prostřednictvím MS Teams). Nahrávka kompletního videa s prezentací bude následně k dispozici ve studijních materiálech předmětu VLFA07212p.
Metody hodnocení
Kolokvium - písemný test: 40 multivýběrových otázek s výběrem 3 - 5 možností.

Počet správných odpovědí je uvedený v zadání každé otázky. Student získá 2 body za kompletně správně zodpovězenou otázku. Za chybné odpovědi se body neodčítají. Na vypracování testu je určen časový limit 45 minut. Test lze opakovat maximálně dvakrát.

Podmínkou úspěšného kolokvia je zisk minimálně 40 bodů.

Poznámka: V souvislosti s novou akreditací byl zaveden systém průběžného hodnocení studenta, kdy se do finální známky předmětu budou započítávat i výsledky ze cvičení či kolokvia.
Informace učitele

Obecná farmakologie:1. Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
2. Druhy farmakoterapie, zásady správného a bezpečného používání léčiv, problematika zneužívání léčiv
3. Preklinické a klinické hodnocení léčiv
4. Základní legislativní normy vztahující se k zacházení s léčivy, informační zdroje o léčivech
5. Tuhé + plynné lékové formy - přehled, vliv LF na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
6. Tekuté + polotuhé lékové formy - přehled, vliv LF na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
7. Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika
8. Absorpce léčiv, presystémová eliminace, biologická dostupnost
9. Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce + obecné zákonitosti pohybu léčiva v organizmu
10. Eliminace léčiv, procesy nultého a prvního řádu, kumulace léčiv
11. Biotransformace léčiv, fáze, příklady
12. Exkrece léčiv (cesty, možnosti ovlivnění)
13. Terapeutické monitorování léčiv
14. Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podání léčiv
15. Mechanismy účinků léčiv
16. Inhibice a indukce enzymů ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv - příklady
17. Synergismus, antagonismus v účinku léčiv (farmakokinetika, farmakodynamika)
18. Vztah dávky a účinku, typy dávek, léková anamnéza, compliance
19. Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie, příklady)
20. Farmakovigilance, bezpečnost léčiva, reklama a marketing v oblasti léčiv, etické otázky
21. Primární rezistence pacienta k terapii a vliv opakovaného podávání léčiv (tolerance, tachyfylaxe) - příklady
22. Typy faktorů ovlivňujících účinek léčiv a jejich příklady
23. Farmakoterapie ve stáří, vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
24. Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku. Léčiva ovlivňují laktaci.
25. Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
26. Farmakogenetika, vliv genetických polymorfismů na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
27. Lékové interakce - přehled, příklady
28. Principy biologické terapie – klasifikace, technologie, příklady využití


Speciální farmakologie:1. Sympatomimetika - přehled skupin a indikací, příklady zástupců
2. Sympatolytika - přehled skupin a indikací, příklady zástupců
3. Cholinomimetika
4. Cholinolytika
5. Spazmolytika - GIT + UGT
6. Opioidní analgetika
7. Nesteroidní antiflogistika, neopioidní analgetika, antimigrenika
8. Antiuratika, antirevmatika vč. DMARDs
9. Celková anestetika
10. Lokální anestetika
11. Myorelaxancia
12. Přehled antidiabetik (bez inzulinů)
13. Inzulíny
14. Pohlavní hormony a hormony hypotalamo-hypofyzární osy
15. Uterotonika a tokolytika
16. Glukokortikoidy
17. Imunostimulancia + imunosupresiva (bez glukokortikoidů)
18. Léčiva užívaná u osteoporózy, tyreoidální + antityreoidální látky
19. Léčiva nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí
20. Antitusika, mukoaktivní látky
21. H1 antihistaminika
22. Antipsychotika
23. Léčiva neurodegenerativních onemocnění (Parkinsonova choroba; demence)
24. Antidepresiva – iMAO+SSRI+NDRI
25. Antidepresiva - tricyklická, NASSA, MASSA, SARI, SNRI, NARI, SMS
26. Nootropika, kognitiva
27. Psychotomimetika, léčiva používaná v terapii ADHD
28. Antikonvulziva
29. Hypnosedativa, anxiolytika
30. Principy antibiotické terapie – přehled, mechanismy účinku, rezistence, MIC, MBC
31. Peniciliny, karbapenemy
32. Cefalosporiny, monobaktamy
33. Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny
34. Tetracykliny + příbuzná atb, amfenikoly
35. Makrolidy a příbuzná ATB
36. Aminoglykosidy
37. Sulfonamidy, nitrofurany a nitroimidazoly
38. Chinolony, antituberkulotika
39. Antimykotika
40. Dermatologika – přehled skupin, zástupců a účinků
41. Antivirotika
42. Antiemetika, prokinetika, antivertiginóza
43. Laxativa, antidiarhoika, léčiva infekčních průjmů
44. Antiulceróza, hepatoprotektiva a léčiva ovlivňující tvorbu a sekreci žluči
45. Léčiva nespecifických střevních zánětů
46. Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
47. Antimetabolity + hormonální terapie v onkologii
48. Cílená léčba v onkologii
49. Biologická léčba autoimunitních onemocnění
50. Hypolipidemika, antiobezitika
51. Léčiva anginy pectoris
52. Antihypertenziva – léčiva zasahující do RAAS
53. Antihypertenziva – diuretika a antagonisté aldosteronu
54. Antihypertenziva – blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
55. Antihypertenziva – blokátory kalciových kanálů, alfa1-lytika
56. Antiarytmika
57. Léčiva srdečního selhání
58. Léčiva s protidestičkovým účinkem
59. Fibrinolytika a antifibrinolytika
60. Antikoagulancia
61. Antianemika, hemostatika
62. Látky vyvolávající závislost
63. Léčiva používaná v terapii závislostí
64. Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
65. Léčiva používaná u erektilní dysfunkce a BHP
66. Vitaminy AEDK, hydrofilní vitaminy
67. Antiglaukomatika a cykloplegika


Detail:1. adrenalin/noradrenalin
2. dobutamin
3. efedrin/pseudoefedrin
4. fenylefrin
5. oxymetazolin
6. methyldopa
7. salbutamol
8. doxazosin
9. metoprolol
10. timolol
11. atropin
12. butylskopolamin
13. fenpiverin/pitofenon
14. pilokarpin
15. rivastigmin
16. fyzostigmin
17. solifenacin
18. paracetamol/ASA
19. ibuprofen/diklofenak
20. indometacin
21. nimesulid/meloxikam
22. buprenorfin
23. morfin/naloxon
24. sufentanil
25. tramadol
26. metamizol
27. allopurinol
28. sumatriptan
29. desfluran
30. propofol
31. ketamin
32. prokain/lidokain
33. suxamethonium
34. prilokain
35. metformin
36. glimepirid
37. sitagliptin
38. inzulin lispro
39. inzulin glargin
40. ethinylestradiol
41. cyproteron
42. tibolon
43. tamoxifen
44. hexoprenalin
45. oxytocin
46. levonorgestrel
47. dexametason
48. prednison
49. cyklosporin
50. interferony
51. metotrexát
52. ibandronová kyselina
53. acetylcystein
54. kodein
55. butamirát
56. ipratropium-bromid
57. bisulepin/cetirizin
58. haloperidol
59. olanzapin
60. aripiprazol
61. levodopa/karbidopa
62. metoklopramid
63. escitalopram
64. amitriptylin
65. mirtazapin
66. lithium
67. metylfenidát
68. piracetam/pyritinol
69. diazepam
70. buspiron
71. gabapentin/pregabalin
72. karbamazepin
73. kyselina valproová
74. zolpidem
75. midazolam
76. fenoxymethylpenicilin
77. ko-amoxicilin
78. piperacilin
79. cefuroxim
80. meropenem
81. vankomycin
82. doxycyklin
83. klaritromycin
84. azitromycin
85. gentamicin
86. kotrimoxazol
87. ciprofloxacin
88. rifampicin
89. terbinafin
90. kaspofungin
91. amfotericin B
92. flukonazol
93. aciklovir
94. zidovudin
95. isotretinoin
96. kys. salicylová
97. ondansetron
98. moxastin
99. pantoprazol
100. famotidin
101. laktulóza
102. aprepitant
103. loperamid
104. betahistin
105. cinnarizin
106. cyklofosfamid
107. metotrexát
108. 5-fluorouracil
109. paklitaxel
110. doxorubicin
111. cisplatina
112. trastuzumab
113. imatinib
114. interferon alfa
115. nivolumab
116. atorvastatin
117. fenofibrát
118. ezetimib
119. isosorbid- dinitrát/nitroglycerin
120. hydrochlorothiazid/indapamid
121. furosemid
122. spironololakton
123. amlodipin
124. perindopril
125. telmisartan
126. digoxin
127. amiodaron
128. verapamil
129. levosimendan
130. warfarin
131. enoxaparin
132. klopidogrel
133. dabigatran
134. rivaroxaban
135. altepláza
136. metadon
137. buprenorfin
138. nalmefen
139. naltrexon
140. finasterid
141. sildenafil
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/VLFA07212p