VLLE7X1s Lékařská etika - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Kintrová (cvičící)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (cvičící)
MUDr. Martina Novotná (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
MUDr. Petra Vysočanová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLLE7X1s/01: Po 4. 1. 7:30–12:30 A19/113, Út 5. 1. 7:30–12:30 A19/113, St 6. 1. 7:30–12:30 A19/113, Čt 7. 1. 7:30–12:30 A19/113, Pá 8. 1. 7:30–12:30 A19/113
VLLE7X1s/03: Po 30. 11. 7:30–12:30 A19/113, Út 1. 12. 7:30–12:30 A19/113, St 2. 12. 7:30–12:30 A19/113, Čt 3. 12. 7:30–12:30 A19/113, Pá 4. 12. 7:30–12:30 A19/113
VLLE7X1s/04: Po 2. 11. 7:30–12:30 A19/113, Út 3. 11. 7:30–12:30 A19/113, St 4. 11. 7:30–12:30 A19/113, Čt 5. 11. 7:30–12:30 A19/113, Pá 6. 11. 7:30–12:30 A19/113
VLLE7X1s/06: Po 7. 12. 7:30–12:30 A19/113, Út 8. 12. 7:30–12:30 A19/113, St 9. 12. 7:30–12:30 A19/113, Čt 10. 12. 7:30–12:30 A19/113, Pá 11. 12. 7:30–12:30 A19/113
VLLE7X1s/10: Po 1. 2. 7:30–12:30 A19/113, Út 2. 2. 7:30–12:30 A19/113, St 3. 2. 7:30–12:30 A19/113, Čt 4. 2. 7:30–12:30 A19/113, Pá 5. 2. 7:30–12:30 A19/113
VLLE7X1s/12: Po 16. 11. 7:30–12:30 A19/113, St 18. 11. 7:30–12:30 A19/113, Čt 19. 11. 7:30–12:30 A19/113, Pá 20. 11. 7:30–12:30 A19/113
VLLE7X1s/13: Po 12. 10. 7:30–12:30 A19/113, Út 13. 10. 7:30–12:30 A19/113, St 14. 10. 7:30–12:30 A19/113, Čt 15. 10. 7:30–12:30 A19/113, Pá 16. 10. 7:30–12:30 A19/113
Předpoklady
VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář vedený interaktivní formou poskytuje úvod do klinické etiky. Jeho cílem je: - seznámit se s etickými dilematy v jednotlivých oborech medicíny - rozvíjet schopnost vnímat etické aspekty medicíny - učit se naslouchat odlišným etickým argumentům a formulovat svoje zdůvodněné stanovisko - osvojit si schopnost řešit etická dilemata v medicíně
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student je schopen
- posoudit spolehlivost laboratorních výsledků
- identifikovat a analyzovat etická dilemata v jednotlivých oborech medicíny
- formulovat etické argumenty pro morálně relevantní klinické situace
- řešit etická dilemata v medicíně
Osnova
  • • První kontakt s pacientem • Pravda a komunikace • Informovaný souhlas • Etické aspekty asistované reprodukce • Etika v lékařské genetice • Práva pacientů a povinnosti lékařů • Etické aspekty transplantační medicíny • Onkologie a paliativní medicína • Etická dilemata v intenzivní medicíně • Smrt a umírání • Rozhodování na konci života • Etika biomedicínského výzkumu
Literatura
  • KUŘE, Josef. Kapitoly z lékařské etiky. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 114 s. ISBN 9788021059511. info
  • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
  • CAMPBELL, Alastair V., Grant R. GILLETT a D. Gareth JONES. Medical ethics. 4th ed. South Melbourne: Oxford University Press, 2005. xiii, 312. ISBN 0195584872. info
  • Medical ethics. Edited by Michael Boylan. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2014. xvi, 386. ISBN 9781118657973. info
  • RHODES, R. et al. (eds.). The Blackwell Guide to Medical Ethics. Blackwell, 2007. DOI:10.1002/9780470690932 . Online ISBN:9780470690932.
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a r. Praha: Galén, 2015. 225 stran. ISBN 9788074922046. info
  • Casebook of medical ethics. Edited by Terrence F. Ackerman - Carson Strong. [1st ed.]. Oxford: Oxford University Press, 1989. xvii, 240. ISBN 0-19-503917-3. info
  • Bioethics. Edited by John Harris. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2001. vi, 557. ISBN 0198752571. info
  • Medical ethics todaythe BMA's handbook of ethics and the law. 3rd ed. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2012. xxx, 925 p. ISBN 9781444355635. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast v semináři, případová studie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.