ZLKZL051c Konzervační zubní lékařství I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MDDr. Julie Bartáková (cvičící)
MDDr Jozef Berta (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Naděžda Janoušková (cvičící)
MDDr. Petr Kučera (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
Vladimíra Pařízková (pomocník)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLKZL051c/21: Po 5. 10. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 F37/214, Út 6. 10. 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 N05502, St 7. 10. 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/216, Čt 8. 10. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 F37/215, Pá 9. 10. 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 N05502
ZLKZL051c/22: Po 7. 12. 7:30–12:30 F37/214, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/215, Út 8. 12. 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 N05502, St 9. 12. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 F37/215, Čt 10. 12. 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/215, Pá 11. 12. 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 N05502
ZLKZL051c/23: Po 23. 11. 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/214, 7:30–12:30 F37/215, Út 24. 11. 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 N05502, St 25. 11. 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 N05502, Čt 26. 11. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/216, 7:30–12:30 F37/215, Pá 27. 11. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 F37/215, 7:30–12:30 F37/216
Předpoklady
ZLPZ041p Prev.zub.lék.- přednáška && ZLKK041c Konz.zub.lék.-kariologie-cvič. && ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( ZLBC041p Biochemie II - přednáška || ZLBC0422p Biochemie II - přednáška ) && ( ZLAN0333p Anatomie III - předn. || ZLAN0222p Anatomie II - přednáška ) && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s ) && ( ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. || ZLET011p Etika v zub.lék.-předn. )
aZLPZ041p && aZLKK041c && aZLFY0422p && aZLBC041p && aZLAN0333p && aZLHE0322p && (aZLLT0222s || ZLLT0222s) && aZLET021p && aZC041
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diagnostika zubního kazu a ošetření jednotlivých kazů různým materiálem.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- diagnostikovat zubní kaz na základě klinických příznaků a rtg vyšetření
- provést odpovídající ošetření.
Osnova
 • Praktická cvičení, sylabus - sylabus: Vyšetření pacienta, návrh léčby, diagnostika zubního kazu. Ošetření zubního kazu na žvýkacích plochách, na aproximálníxh plochách premolárů a molárů. Recidivující a sekundární kaz. Kaz blízký zubní dřeni. Význam rtg vyšetření v záchovné stomatologii.
Literatura
  povinná literatura
 • STEJSKALOVÁ, Jitka. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. xi, 235. ISBN 9788072625406. info
  doporučená literatura
 • The art and science of operative dentistry. Edited by Clifford M. Sturdevant - Theodore M. Roberson. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1995. xxi, 824 s. ISBN 0-8016-6366-0. info
  neurčeno
 • Preventivní stomatologie. Edited by Hardy Limeback, Translated by Jana Kaiferová - Zdeněk Broukal. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. x, 427. ISBN 9788027100941. info
Výukové metody
Praktická cvičení. Praktická výuka, která se obvykle uskutečňuje na Stomatologické klinice LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny a na Klinice ústní, čelistní a maxilofaciální chirurgie LF MU a FN Bohunice, je doplněna (v rozsahu cca 50 % celkového objemu výuky) o komplexní spektrum metod simulační výuky s využitím pokročilých dentálních simulátorů, z nichž převážná část je vybavena specializovaným evaluačním systémem, který umožňuje kontrolu každého kroku preparace, včetně zpětné vazby a u zkoušky i objektivní hodnocení práce studenta. V rámci simulační výuky je využito také zubních mikroskopů, CAD/CAM technologie, simulované výuky rentgenologie a dalších moderních výukových pomůcek. Důraz je kladen na i rozvoj měkkých dovedností, zejména na rozhodovací dovednosti, kritické myšlení a týmovou spolupráci. Interaktivní výuka bude inkorporována do praktických cvičení, ale také do seminářů.
Metody hodnocení
Zápočet (absolvování praktické výuky). Praktické dovednosti budou ověřovány pomocí specializovaného evaluačního systému. Výuka bude zaměřena též na rozvoj schopnosti orientovat se v pomocných vyšetřovacích metodách, jejich interpretaci, na kritické myšlení a týmovou spolupráci. Tento způsob evaluace pokytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLKZL051c