aVLCH11XX Chirurgie - SRZ

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučující
Hana Baráčková (cvičící)
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Jeřábek (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kříž (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Mojmír Přívara (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLNE9X1p Neurologie - přednáška && aVLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && aVLDV7X21p Dermatovenerologie I -před. && aVLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && aVLVL7X61c Vnitřní lékařství blok 1 && aVLVL9X62c Vnitřní lékařství - blok 2 && aVLVL9X63c Vnitřní lékařství - blok 3 && aVLVL9X64c Vnitřní lékařství - blok 4 && aVLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 && aVLIN9X22 Infekční nemoci II && aVLON091p Klinická onkologie - př && VYCET ( 1 , aVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti , aVLDO091 Klinická onkologie v pediatrii , aVLKF101 Klinická farmakologie , aVLKB091 Klinická biochemie , aVLFP091 Fyziologie a patologie novoroz ) && aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && aVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII && VSSP03X Samostatná práce-VL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the state exam of surgery is to verify the students knowledge of the general and special surgery in a full scale. Student has to be able to make clinical examination of the patient, differential diagnostics assessment and to propose next treatment. Student should be familiar with the acute surgical illness and its general treatment algorithm.
Osnova
 • State surgery exam
 • general surgery
 • special surgery
 • clinical examination
 • differential diagnostics assessment
 • treatment proposition
 • acute surgical illness
Literatura
 • PAFKO, Pavel. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 385 s. ISBN 9788072624027. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
 • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2003. 224 s. ISBN 8085912066. info
 • MARKO, Ľubomír a Peter KOTHAJ. Atlas miniinvazívnej chirurgie a chirurgickej endoskopie. 1. vyd. Banská Bystrica: Marko, 1998. 156 s. ISBN 8096807609. info
 • KABELKA, Miroslav. Dětská chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 320 s. ISBN 8070665610. info
Výukové metody
preparing for state examination
Metody hodnocení
Státní rigorozní zkouška má praktickou a teoretickou část. V praktické části je požadováno komplexní klinické vyšetření pacienta s odběrem anamnestických údajů a vypracováním chorobopisu. Student musí být schopen samostatného klinického rozhodování a orientace v diferenciální diagnostice. Teoretická část sestává ze 3 otázek: jedné otázky z obecné chirurgie a 2 otázek ze speciální chirurgie.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The list of students for the state exam of surgery is available in the web of the medical faculty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Komise pro SRZ je studentovi přidělena
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: souvilsý blok 5 týdnů. Studentu jsou vypsáni na předpromoční praxi dle termínů a pracovišť.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.