BSEP031p Epidemiologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Chuchmová (přednášející)
MUDr. Eva Pernicová, MBA (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 16. 9. 17:00–19:30 B11/334, Čt 23. 9. 17:00–19:30 B11/234, Čt 30. 9. 17:00–19:30 B11/234, Čt 7. 10. 17:00–19:30 B11/234, Čt 14. 10. 17:00–19:30 B11/234, Čt 21. 10. 17:00–19:30 B11/234, Čt 4. 11. 17:00–19:30 B11/234, Čt 11. 11. 17:00–19:30 B11/234, Čt 18. 11. 17:00–19:30 B11/234
Předpoklady
BSKM021p Mikrobiologie a imunol - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- porozumění procesu šíření nákazy a faktorům ovlivňujících přenos infekcí.
- poruzumění rizikům přenosu infekcí při poskytování zdravotní péče a orientace v problematice infekcí spojených se zdravotní péčí a jejich prevenci.
- schopnost absolventů interpretovat a použít informace o aktuální epidemiologické situaci.
- samostatné příprava a zajištění základních represivních protiepidemických opatření v ohnisku nákazy.
- zajištění protiepidemických opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.
- porozumění problematice očkování a jejímu významu, orientace v aktuálním očkovacím kalendáři a dostupných vakcínách.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.
Je schopen použít informace o aktuální epidemiologické situaci.
Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy.
Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.
Absolvent předmětu je schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při kumulovaném výskytu známých infekčních nemocí a na základě nabytých znalostí odvodit protiepidemická opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.
Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Student má základní přehled o povinném očkování a dostupných vakcínách. Chápe význam očkování a je schopen jej interpretovat směrem k laické veřejnosti.
Osnova
 • 1. Úvod do epidemiologie. Proces šíření nákazy. Preventivní a represivní opatření v ohnisku. 2. Epidemiologie alimentárních infekcí 3. Epidemiologie virových hepatitid. 4. Epidemiologie HIV/AIDS 5. Epidemiologie respiračních infekcí. Eradikace varioly. 6. Hygienické podmínky provozu zdravotnického zařízení. 7. Nemocniční nákazy; etiologie, přenos, prevence. 8. Zásady mytí a dezinfekce rukou ve zdravotnictví. 9. Dezinfekce, sterilizace. Uchovávání a manipulace se zdravotnickými prostředky, 10. Aktivní imunizace. Očkování v ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Druhé, upravené a rozší. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 200 stran. ISBN 9788024452302.
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231.
  doporučená literatura
 • MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce. 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 174 s. ISBN 9788074921391. info
 • ROZSYPAL, Hanuš, Michal HOLUB a Monika KOSÁKOVÁ. Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 386 s. ISBN 9788024621975. info
 • PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 9788024616315. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška. Test se skládá z 20 otázek s nabídkou odpovědí. Správná odpověď je hodnocena - 1 bod. Špatná odpověď - 0 bodů. Kritéria hodnocení: A 18 - 20 bodů, B 15 - 17 bodů, C 12 - 14 bodů, D 9 - 11 bodů, E 6 - 8 bodů.
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BSEP031p