BZFA031p Farmakologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1.5/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BZFY0222p Fyziologie II - přednáška && BZKP021p Klin. propedeutika - před. && BZKP021c Klin. propedeutika - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:
osvojení si základní farmakologické terminologie
osvojení si problematiky základní legislativy týkající se léčiv a jejich výzkumu a hodnocení
pochopení principů mechanismů účinků léčiv
porozumění jednotlivým farmakoterapeutickým třídám léčiv
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- zná zakladní farmakodynamické principy
- zná základní pohyby léčiv v organismu
- zná mechanismy účinků, nežádoucí účinky a základní indikace probíraných léčiv
Osnova
 • 1. přednáška: Základní farmakologické pojmy. Receptorová
 • teorie. Mechanismy účinků léčiv.
 • 2. přednáška: Základy farmakokinetiky.
 • 3. přednáška:Základní principy farmakologie VNS.
 • 4. přednáška: Terapie alergických stavů.Léčiva používaná
 • u onemocnění spojených s bronchiální obstrukcí.
 • 5. přednáška:Přehled skupin léčiv ovlivňujících
 • kardiovaskulární systém,hypolipidemika.Terapie alergických stavů.
 • 6. přednáška: Základy antimikrobní terapie.
 • 7. přednáška: Farmakoterapie bolesti – opioidní analgetika,
 • nesteroidní antiflogistika, analgetika-antipyretika.
 • 8. přednáška: Celková a lokální anestetika
 • 9. přednáška: Antidiabetika.
 • 10. přednáška: Základy psychofarmakologie.
Literatura
  doporučená literatura
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 379 s. ISBN 9788024713564. info
  neurčeno
 • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Záveřečná zkouška-elektronická forma
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BZFA031p