BZNT031c Nutriční terapie a výživa člověka - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Krobot (cvičící)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
Garance
MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BZFY0222p Fyziologie II - přednáška && BZKP021p Klin. propedeutika - před.
Úspěšné ukončení předmětu:BZFY0222p; BZKP021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z oblasti výživy důležité pro stanovení výživových potřeb ve zdraví a nemoci.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- získá informace o zásadách zdravé výživy, doporučovaných denních dávkách základních živin, vitamínů a nerostných látek ve zdraví i nemoci, jejich vhodných potravinových zdrojích.
- Součástí modulu je také dietetika a vyhodnocování energetické rovnováhy organismu a možnost jejího ovlivnění.
- dovede vyhodnotit výživovou anamnézu pacienta v rámci ošetřovatelského procesu.
Osnova
 • Zjišťování výživové anamnézy, vyhodnocení stavu výživy nemocného, řešení nedostatků ve výživě nemocného, základní druhy léčebných diet – dietetika, umělá výživa.
Literatura
  doporučená literatura
 • DUBA, Miloš. Bilance tekutin a výživa v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016. info
 • ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. 1. vydání. Praha: Current Media, 2016. 422 stran. ISBN 9788088129035. info
 • KŘÍŽOVÁ, Jarmila. Enterální a parenterální výživa. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 141 s. ISBN 9788020433268. info
 • KOHOUT, Pavel. Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. 1. vyd. v nakl. Forsapi. Praha: Forsapi, 2011. 57 s. ISBN 9788087250129. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
  neurčeno
 • HAUSCHKA, Rudolf. Člověk a výživa : pozemská a kosmická strava. Hranice: Fabula, 2013. 291 s. ISBN 9788087635155. info
 • FIALA, Jindřich. Výživa a zdraví, zdravá výživa. první. Praha: FUTURA Praha, 2009. s. 17 - 31. ISBN 978-80-86844-53-4. info
 • URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ, Jan ŽÁK, Jan ROTTENBERG, Petr VLČEK a Jan DOLEŽEL. Klinická výživa v současné praxi. první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7013-473-3. info
 • URBÁNEK, Libor. Kvalitní výživa - základ úspěšné léčby. In Seminář spol. Erudita. 2008. info
 • KOHOUT, Pavel a Eva KOTRLÍKOVÁ. Základy klinické výživy. Vyd. 1. Praha: Krigl, 2005. 113 s. ISBN 8086912086. info
 • HANREICH, Ingeborg. Jídlo a pití malých dětí : co je vlastně zdravá výživa? : podrobně o jednotlivých složkách potravy a o nápojích : co dělat když--? : odpovědi na otázky týkající se výživy vašich dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 106 s. ISBN 8024701006. info
 • KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368. info
Výukové metody
Diskuze, praktický nácvik sestavovaní výživových plánů, práce ve skupině.
Metody hodnocení
Zápočet, 100% aktivní účast ve výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BZNT031c