BZPA0321p Patologie a patologická fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2.5/0. 25. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BZFY0222p Fyziologie II - přednáška && BZFY0222c Fyziologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat poznatky o patologických projevech a příznacích signalizujících chorobný stav organismu.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu zná:
- základy patologie, která poskytuje studentům ucelenou představu o činnosti lidského organizmu
- základní teoretické vědomosti nezbytné pro studium dalších preklinických i klinických disciplín v oboru
- kapitoly z patologie, které jsou prioritní s ohledem na cíl bakalářského studia
Osnova
  • Úvod do patologie. Zánětlivý proces. Proces hojení. Horečka. Patologické poruchy imunitního systému. Patologie bolesti. Nádorové onemocnění. Šok. Patologie acidobazické rovnováhy. Arterioskleróza. Diabetes mellitus. Patologie srdce a cévního systému. Patologie krevního oběhu. Patologie dýchacího ústrojí. Patologie trávicího ústrojí včetně patologie jater a slinivky. Patologie ledvin. Poruchy endokrinní soustavy. Patologie centrálního nervového systému. Patologie krve. Poruchy vstřebávání vitamínů, hypovitaminózy, hypervitaminózy. Patologie pohybového systému. Patologie kůže.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROKYTA, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. xxxi, 680. ISBN 9788024748672. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2., české vyd. Praha: Grada, 2012. x, 406. ISBN 9788024735559. info
  • MAČÁK, Jiří, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2012. 347 stran. ISBN 9788024735306. info
  • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. xiii, 290. ISBN 9788072627738. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BZPA0321p