aVLLM0522c Lékařská mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Katarína Rebrošová (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Siváková (cvičící)
Mgr. Petra Šišková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLLM0522c/30_31: St 12:30–15:00 N02112, A. Siváková
aVLLM0522c/32_39: Čt 13:30–16:00 N02112, O. Zahradníček
aVLLM0522c/33_38: Čt 7:30–10:00 N02112, O. Zahradníček
aVLLM0522c/34_35: Pá 7:30–10:00 N02112, O. Zahradníček
aVLLM0522c/36_37: Čt 16:00–18:30 N02112, L. Vacek
Předpoklady
aVLLM0421c Lékařská mikrobiologie I - cv. && aVLBC0422c Biochemie II - cvičení && aVLBC0422s Biochemie II - seminář
Students are supposed to understand topics of the first term (subject VLLM0421p).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is to acquaint students with the basics of diagnostic and therapeutic approaches in the most typical microbial diseases. This basic knowledge will then be broadened in clinical subjects (especially Infectology).
Those interested in deeper knowledge in antibiotic problematic and clinical microbiology may later register to the subject VSAT081 (Basics of antimicrobial therapy)
Výstupy z učení
At the end of the course student
* defines microbial findings in different localisations
* defines the difference between common microbial flora, temporary findings, contaminants and pathogens in various localisations
* records infections that are rare and the rather common ones
* defines basics of diagnostic and therapeutic approach in the most typical microbial disease; here, basis is only supposed, more enlargement is supposed in other subjects, namely Infectology

Namely student defines normal flora (if it does exist)/transitory findings/contaminants/pathogens in
* individual parts of upper and lower respiratory ways, lungs and middle ear
* different parts of gastrointestinal tract, livers, bile bladder and pancreas
* individual parts of uropoetic system
* individual parts of reproductive system
* individual parts of central and peripheral neural system
* bloodstream, bones, muscles and different tissues
* skin, eyes, external ear

The student also describes specific problems of microbial infections
* during pregnancy and delivery and during the first days after delivery
* in hospitalized, especially immunocompromised persons (healthcare-associated infections)
The student also composes the basic facts in
* problematics of biofilm detection (including testing of effectivity of antibiotics to biofilm)
* basic process of clinical microbiology (indication, sampling, material transport, specimen processing, result releasing, result interpretation)
Osnova
 • 1. Agents of respiratory infections I
 • 2. Agents of respiratory infections II
 • 3. Agents of digestive infections I
 • 4. Agents of digestive infections II
 • 5. Agents of neuroinfections
 • 6. Agents of UTI
 • 7. Agents of classical venereal diseases
 • 8. Agents of other STDs
 • 9. Agents of wound infections
 • 10. Agents of skin infections
 • 11. Agents of septicaemiae I
 • 12. Agents of septicaemiae II
 • 13. Agents of congenital and neonatal infections
 • 14. Agents of healthcare associated infections
Literatura
  povinná literatura
 • Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood. 18th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012. xvi, 778. ISBN 9780702040900. info
  doporučená literatura
 • Mims' medical microbiology. Edited by Richard V. Goering - Cedric A. Mims. 4th ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2008. xi, 656. ISBN 9780808923725. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL a George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 6th ed. St. Louis: Mosby, 2008. 960 s. ISBN 0-323-05470-6. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • Book No 1 + lectures + all materials from practical sessions are basic for the examination. Other books are recommended
Výukové metody
lecture
self-study for the final exam
Metody hodnocení
Attendance at lectures is not checked but is recommended.
The subject is finished by the exam that has three parts. A student that is not successful at any of the parts does not continue to other parts. The exception is a student coming to his/her last resit. Such a student always absolves all three parts, and a co-examiner is present at the third part.
(1) Written admission test consists of 20 questions, mostly "single best answer" type, partially also filling in missing word or other type questions. Students having at least 14 correct answers are considered having successfully done this part. Students coming to a resit term and having the test successfully completed in one of the previous attempts do not have to redo the test again.
(2) Practical examination means doing a task picked by a student, or given to him by a teacher. Students coming for a resit term do not have to absolve the practical part repeatedly if they have got value "A" or "B" at one of the previous attempts. Elaborating on a written protocol from the practical part may be requested.
(3) Theoretical part means that the student picks one question for each of three groups of questions. The total number of questions is approximately 180. The student elaborates the questions in written form, signs them and gives them to the teacher. The teacher asks additional questions to them orally. After that, the student is evaluated.
Warning 1: At any part of the exam the student may be told to show his/her protocols from practical sessions. The quality of the protocols may be taken into account at the final evaluation.
Warning 2: Skipping the test and/or the practical part cannot be done in case of students coming again for their regular exam term in a repeatedly registered subject.
Note: Students that failed at part (1) and (2) and feel disadvantaged may appeal to the head-examiner during the next 60 minutes.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
E-mail and phone contact:
Ass. prof. Filip Růžička, MD, PhD: fruzic@fnusa.cz, phone: 543 183 090 (head)
Ass. prof. Vladana Woznicová, MD, PhD: woznic@med.muni.cz
Secretary: Jana Krajíčková, phone no: +420 543 183 091
Ondřej Zahradníček, MD: zahradnicek@fnusa.cz (contact person), phone no: +420 543 183 113
Veronika Holá, Ing, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
Lenka Černohorská, MD, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
Monika Dvořáková Heroldová, MSc, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
Milada Dvořáčková, MSc: milada.dvorackova@fnusa.cz
Lukáš Vacek, MSc: vacek.lukas.88@gmail.com
Veronika Lýčková, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
Alena Siváková, MD: sivakova.alena@marsik.org
More information in the practical Hall of the institute.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky zápočtu jsou uvedeny v Doplňkových údajích k předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/aVLLM0522c