VLPF0521p Patologická fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (přednášející)
Bc. Lenka Hladíková (pomocník)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Hladíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFY0422p Fyziologie II - přednáška || VSFY0422p Fyziologie II - přednáška ) && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VLBC0422p Biochemie II - přednáška ) && ( VLAN0222p Anatomie II - přednáška || VSAN0333p Anatomie III - př. ) && ( VLHE0322p Histologie a embryologie II -p || VSHE0322p Histologie a embryologie II -p ) && VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem oboru je trénink studentů všeobecného lékařství v dynamického myšlení o příčinách a rozvoji nemocí se zaměřením na speciální a molekulární patofyziologii. • Patofyziologie kardiovaskulárního systému. • Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy. • Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci. • Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie. • Revmatologické a imunitní nemoci. • Patofyziologie respiračního systému. • Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů. • Patofyziologie nervového systému. • Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Výstupy z učení
Student diskutuje etiopatogenezi aterosklerózy na molekulární, buněčné a tkáňové úrovni • Student popíše etiopatogenezi systolické a diastolické dysfunkce myokardu a tlakového a objemového přetížení srdce • Student rozlišuje mezi příčinami arytmií • Student kategorizuje klinické formy ischemické choroby srdeční a klinicky důležité důsledky • Student charakterizuje syndrom srdečního selhání • Student vysvětlí obecnou a speciální patofyziologii šokových stavů a základní typy • Student shrne nejčastější příčiny poruch respiračního aparátu • Student charakterizuje patofyziologii chronické bronchitidy a plicního emfyzému • Student shrne patogenezi respirační insuficience • Student ovládá problematiku regulace perfúze ledvin • Student dokáže vysvětlit problematiku glomerulopatií • Student kategorizuje příčiny akutního a chronického renálního selhání • Student vysvětlí rozdíl mezi akutními a chronickými účinky hormonů • Student diskutuje patofyziologii klinicky významných endokrinních poruch funkce • Student diskutuje patofyziologii klinicky významných poruch kůry a dřeně nadledvin • Student popíše patofyziologii klinicky významných poruch gastrointestinálního traktu • Student popíše z klinického pohledu anemický syndrom včetně systémových důsledků anemické hypoxie • Student diskutuje různé klasifikace anémií • Student diskutuje patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů • Student popíše základní kategorie onemocnění bílé krevní řady • Student rozlišuje principiální rozdíly mezi fyziologickým a patologickým srážením krve • Student diskutuje nejdůležitější hypokoagulační a hyperkoagulační onemocnění • Student shrne etiopatogenetický výčet běžných onemocnění kloubů • Student demonstruje znalost etiopatogeneze nemocí svalů a nervosvalové ploténky • Student vyjmenuje příklady poruch senzorického čití • Student demonstruje příklady běžných tzv. neurodegenerativních nemocí CNS • Student diskutuje patofyziologii abnormální vzruchové aktivity jako příčin epilepsie • Student využije znalostí o složení mozkomíšního moku • Student argumentuje důležitostí stability intrakraniálního tlaku a jeho komponent pro vznik nitrolební hypertenze • Student shrne funkci autonomního (vegetativního) eferentního systému • Student shrne funkci somatického eferentního systému extrapyramidového • Student shrne funkci somatického eferentního systému pyramidového a důsledky jeho poruch • Student kategorizuje hlavní typy poruch aferentního senzitivního systému - čití • Student diskutuje poruchy percepce bolesti Student vyjmenuje systémy důležité pro existenci vědomí a bdění
Osnova
 • Detailní sylabus je vložen v IS jako pdf dokument.
Literatura
  povinná literatura
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 377 s. ISBN 80-246-0051-X. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
 • Ivan Damjanov: Pathophysiology, ISBN 13: 978-1-4160-0229-1, Saunders Elsevier, 2009.
  doporučená literatura
 • PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika. Patofyziologie v obrazech. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 186 stran. ISBN 9788021083233. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je ústní; student po přípravě odpovídá na 4 otázky, které si vylosuje z následujících okruhů: • Blok P: látka probraná během praktických cvičení • Blok O: obecná patofyziologie • Blok S1: oběhový, dýchací, vylučovací a nervový systém • Blok S2: zažívací, endokrinní, hematopoetický a muskuloskeletální systém • Studijním materiálem jsou skripta a podklady z praktických cvičení, povinná a příp. doporučená literatura a podklady z přednášek. Přihlíží se rovněž k výsledkům resp. bodovému zisku z testů v praktických cvičení.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/patfyz
Přednášky se konají prezenčně v aule UKB (B22/116) vždy ve středu v době 12:40-14:20. Jednotliví přednášející poskytnou studentům podklady k přednáškám cestou IS - studijní materiály. Těšíme se na setkání s vámi a společnou práci!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2024/VLPF0521p