AJ1204 Gramatika B

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
AJ1203 Gramatika A
B2 level and higher.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course 'Grammar B' is designed for the 1st year students as advanced course summarising and developing the students' knowledge of English grammar. The course is a continuation of course Grammar A taught in the previous term.
The main objective of the course is to present grammar as a system and study it as a complex whole with focus on functions and meanings and mutual comparison of particular features. The course builds on the students' knowledge of basic linguistic terminology, which they acquired in the previous course. At the end of the course students will be able to (SWBAT)compare sentences in terms of grammar and meaning as well as compare Czech and English grammar where such comparison is noteworthy; SWBAT correct mistakes in sentences and provide correct option(s); SWBAT provide explanations and examples of their own; SWBAT analyze stretches of language and justify choices of structures, and identify the speaker's attitudes and intentions; SWBAT identify the most common problems in the use of English by Czech learners, mainly due to interference of Czech.
The course is based on 'A Student's Grammar of the English Language' by Sidney Greenbaum and Randolph Quirk . Topics discussed include: Nouns and determiners, pronouns, Adjectives and adverbs, Prepositions and Prepositional phrases, i.e. chapters 5,6,7,9.
Výstupy z učení
Students will be able to: - understand and explain the characteristic features of the word classes discussed (nouns, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions);
- analyze and explain the use of the grammar points discussed in context;
- give their own examples to show understanding of the grammar issues discussed;
- identify and correct the most common mistakes in grammar;
- compare similar items with focus on their use and meaning;
- understand differences between English and Czech grammar to identify possible problems of Czech learners;
Osnova
 • 1. Nouns - introduction - count. vs. non-count nouns, grammar vs. meaning (two meanigns of the same word, one count, the other non-count); partitives
 • 2. Determiners - introduction - positions of det. in the noun phrase (pre-determiners, central d., post-determiners)
 • 3. Articles - article use with common nouns
 • 4. Articles - article use with proper nouns
 • 5. Nouns - number (variable vs. invariable nouns), subject-verb agreement
 • 6. Nouns - gender (marked vs. unmarked), dual gender, common gender, gender markers; case - 's genitive vs. of contruction, meanings of 's genitive (possessive, descriptive, etc.)
 • 7. Pronouns - introduction, personal pronouns
 • 8. Pronouns - reflexive pronouns, reciprocal, demonstrative, interrogative
 • 9. Pronouns - indefinite pronouns and their compounds
 • 10. Adjectives and adverbs - formation; characteristic features
 • 11. Adjectives and adverbs - comparison of adjectives and adverbs
 • 12. Adjectives and adverbs - position and order (attributive, predicative)
 • 13. Prepositions and prepositional phrases
Literatura
  povinná literatura
 • QUIRK, Randolph a Sidney GREENBAUM. A Student s Grammar of the English Language. 1. vyd. London: Longman, 1990. 490 s. ISBN 0-582-07569-6. info
 • CHALKER, Sylvia. A student's English grammar : workbook. Harlow: Longman, 1992. 186 s. ISBN 0582088194. info
  doporučená literatura
 • ALEXANDER, L. G. Longman English grammar. Edited by R. A. Close. London: Longman, 1988. x, 374. ISBN 0582558921. info
 • DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. 673 s. ISBN 8020010734. info
 • YULE, George. Oxford practice grammar : supplementary exercises with answers. First published. Oxford: Oxford University Press, 2009. v, 132. ISBN 9780194579872. info
 • YULE, George. Oxford practice grammar : with answer. First published. Oxford: Oxford University Press, 2006. ix, 280. ISBN 9780194579827. info
 • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use with answers : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 340. ISBN 0521498694. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate. Harlow: Longman, 1999. 319 s. ISBN 0-582-40018-X. info
 • SIDE, Richard a Guy WELLMAN. Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency : fully updated for the revised CPE. Harlow: Longman, 2002. 288 s. ISBN 0582518210. info
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Oxford: Oxford University Press, 1991. Nestr. ISBN 0194274039. info
 • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině [Sparling, 1989]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 274 s. info
 • POVOLNÁ, Renata. Grammar. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 99 stran. ISBN 8021023112. info
Výukové metody
Group work, pair work, group and class discussion, self-tests, on-line discussions, homework, self-study.
Metody hodnocení
Requirements:
1. Attendance
2. Active participation - class work is based on students' independent work on the topics assigned
3. 2 progress tests
4. Moodle online self-tests (13 online tests)
5. Grammar Forum - 1 contribution per student
Students are required to work regularly with the materials in the Moodlinka course and other study materials, i.e. SGEL by Greenbaum and Quirk, Workbook by S. Chalker and Grammar I (see Literature). For details of continuous assessment, see the Moodle course.
Methods: progress tests, online quizzes, onlione discussions, written test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1000
Students are required to work on the topics discussed independently using the materials in the moodle course since the work in seminars is based on the study materials and is mostly focused on practice, i.e. exercises, error correction, comparing examples, etc.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: kombinované studium: výuka v blocích.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.