ASPG_MVGV Multicultural and Global Education

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/7/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Holková (lecturer)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Bc. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable
Fri 17. 4. 9:00–12:50 učebna 35, Fri 22. 5. 9:00–11:50 učebna 20
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course offers a thematic and methodological insights in multicultural and global education at the end of the course, participants will understand the starting points and objectives of these disciplines. Large space will be devoted to model lessons that students will be able to experience in the role of participants. The students will learn some basic teaching methods and active learning program Reading and Writing for Critical Thinking, and then practically acquainted with the current multicultural and global issues through their critical reflection. Students should gain during the seminar ability to formulate questions inspirational, inspiration to develop critical thinking skills. The knowledge and skills students can apply in practice in the integration of multicultural and global dimension into the learning topics.
Learning outcomes
Students should gain during the seminar ability to formulate questions inspirational, inspiration to develop critical thinking skills. The knowledge and skills students can apply in practice in the integration of multicultural and global dimension into the learning topics.
Syllabus
 • 1. Global development education - assumptions and objectives 2. Theoretical basis of multicultural education 3. Basic methods of active learning (three-phase model of learning, experience, etc.) Evocation and fourth questions related to the objectives 5. Current topics of multicultural and global education 6. Economic interdependence of the world, the diversity of perspectives.
Literature
 • VEJRYCHOVÁ, Radka, Lenka REMSOVÁ, Barbora SVÁTKOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ and Tomáš RYBNÍČEK. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny - výstava (Multicultural education through art and drama workshops - the exibition). 2013. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání pedagogů. In Jinakost-předsudky-extrémismus (možnosti a limity při realizaci mulitkulturní výchovy). 2012. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako šance pro každého. Prostor pro nikdy nekončící dialog. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. p. 14-17, 3 pp. ISBN 978-80-244-3413-1. info
 • OBROVSKÁ, Lucie and Olga KUSÁ. Multikulturní výchova jako součást vzdělávacího systému českého školství a její hodnotové zaměření: závěry výzkumu Ligy lidských práv (Multicultural education as a part of czech education system: research conclusions provided by League of Human Rights). In Etika ve vědách o výchově, sborník ze 17. konference České pedagogické společnosti, ed. Tomáš Čech a Miroslav Dopita. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2010. p. 212-221, 10 pp. ISBN 978-80-244-2654-9. URL info
 • HLAVIČKOVÁ, Zuzana. 100 aktivit pro výuku angličtiny : práce s průřezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikačních dovedností. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 191 s. ISBN 9788073677695. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako specializace ve vzdělávání pedagogů? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. (Multicultural education as major in the education of teachers? In Gulova, L. et al. Social and multicultural education in questions.). In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • HORKÁ, Hana. Globální výchova v mateřské škole (Global Education in ...). první. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., 2007. ISSN 1802-4130. info
 • HORKÁ, Hana. Učitel a globální výchova (Teacher and a global education). Pedagogika, Praha: PedF UK, 1997, XIVII,1997, No 3, p. 238-246. ISSN 0031-3815. info
 • PIKE, Graham and David SELBY. Globální výchova. Translated by Monika Cahová - Milan Caha. Praha: Grada, 1994. 322 s. ISBN 8085623986. info
 • FOUNTAIN, Susan. Místo na slunci : globální výchova pro děti 5-10 let. Translated by Monika Cahová, Illustrated by Miroslav Jágr. 1. vyd. Praha: Tereza, 1994. 111 s. : i. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
- Individual study of literature - Entered written work - an individual developing argumentative essay (range 1 page) Seminar work, students will not be subject to write about. Output will be written argumentative essay on the topic: What is in my opinion the importance of multicultural / global education in today's education system?
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/ASPG_MVGV