BIp046 Biologické kořeny lidské sexuality

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student: vysvětlí sexuální dimorfismus ve vzhledu a chování člověka, porozumí vzorcům sexuálního a erotického chování, orientuje se ve fylogenezi a ontogenezi sexuálního chování v kontextu dalších zástupců řádu primátů, především velkých lidoopů, porozumí biologickým základům rozmnožovacích strategií mužů a žen, významu manželství a rodiny, proměnám sexuality v manželství a také důvodům genitálních mutilací.
Výstupy z učení
Student: - používá správnou odbornou antropologickou terminologii - definuje genetické, gonadální, genitální, somatické, psychosociální a matriční pohlaví u člověka a uvede poruchy související s neshodou pohlaví na těchto úrovních. - uvede hlavní fáze postnatálního vývoje pohlaví a podstatu tělesného sexuálního dimorfismu stejně jako odlišnosti v sexuálních strategiích a chování - vysvětlí na vybraných příkladech danosti a zvláštnosti v sexuálním a erotickém chování podle kulturní příslušnosti, náboženského vyznání či věku a pohlaví aplikované zejména na vztahy euroamerické civilizace vůči jiným civilizacím a kulturám.
Osnova
 • 1. Biologie sexuality. Tělesně pohlavní vývoj 2. Fylogeneze sexuálního chování člověka, 3. Ontogeneze sexuálního chování člověka I. 4. Ontogeneze sexuálního chování člověka II. 5. Reakce na čichové podněty. 6. Sexuální chování – identifikace, orientace, emoce. 7. Sexuální chování v dětství a dospívání, 8. Pohlavní hormony, mozkové působky a sexualita. 9. Sexuální chování primátů a jeho význam pro vznik sexuality v evoluci hominoidů. Sexualita vyšších primátů. 10. Sexualita velkých lidoopů - orangutan, gorila, šimpanz učenlivý, šimpanz bonobo. 11. Rozmnožovací strategie muže a ženy. 12. Mutilace genitálií – mužská a ženská obřízka, kastrace, hemikastrace, piercing, ampallang, ...
Literatura
  doporučená literatura
 • • BAKER, Robin (2005). Válka spermií. Jota. 296 s. ISBN 80-7217-363-4
 • Gray, P. B. (2013): Evolution and Human Sexuality. American Journal of Physical Anthropology, 57:94-118
 • • MORRIS, Desmond (1997)). Intimate Behavior: A Zoologist's Classic Study of Human Intimacy. Kodansha Globe. 393 s. ISBN: 3669363639
 • • Bishop, Clifford Osthelder, Xenia, ed. (2001): Sexualia: From Prehistory to Cyberspace. Köln am Rhein: Könemann Verlagsgesellschaft mbH.
 • • PLZÁK, Miroslav (2011). Taktika a strategie v lásce. Motto, 232 s. ISBN 978-80-7246-565-1
 • OTOVÁ, Berta a Romana MIHALOVÁ. Základy biologie a genetiky člověka. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012. 227 s. ISBN 9788024621098. info
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 9788024712673. info
 • VANČATA, Václav, Marina VANČATOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10: Sexualita primátů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 92 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2865-3. info
 • VRHEL, František a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2821-1. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 68 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2822-X. info
 • SKUPNIK, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2840-8. info
 • MORRIS, Desmond. Lidský živočich : osobní pohled na lidský druh. Vyd. 1. V Praze: Euromedia Group, 1997. 223 s. ISBN 8071765295. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav. Lékařská sexuologie. [1. vyd.]. Praha: Nakladatelství odborné literatury H&H, 1991. 233 s. ISBN 8085467046. info
  neurčeno
 • LEHMILLER, Justin J. The psychology of human sexuality. Second edition. Hoboken: Wiley Blackwell, 2018. xxix, 442. ISBN 9781119164715. info
 • BILDER, Glenda. Human biological aging : from macromolecules to organ systems. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016. ix, 330. ISBN 9781118967027. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, čtení odborné literatury
Metody hodnocení
ústní hromadná rozprava
Navazující předměty
Informace učitele
Přednášky budou probíhat v druhé polovině semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/BIp046