BI_DPd Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/1. Odevzdání DP. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (cvičící)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BI_DP Diplomová práce
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře biologie. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student odevzdá definitivní verzi diplomové práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce.
Informace učitele
Nezbytnou podmínkou k udělení zápočtu jsou (výše dvakrát uvedené) individuální konzultace s vedoucím práce (na KBi není možné vkládat do ISu diplomové práce, s jejichž obsahem není vedoucí práce dobře obeznámen).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.