EN

PdF:BIp004 Neživá příroda 2 - Informace o předmětu

BIp004 Neživá příroda 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 učebna 1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp004/01: Po 8:00–8:50 laboratoř 83, V. Vávra
BIp004/02: Po 9:00–9:50 laboratoř 83, V. Vávra
BIp004/03: Po 14:00–14:50 laboratoř 83, J. Štelcl
BIp004/04: Po 15:00–15:50 laboratoř 83, J. Štelcl
BIp004/05: Po 13:00–13:50 laboratoř 83, J. Štelcl
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu BIp002 Neživá příroda 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu BIp004 Neživá příroda 2 je poskytnutí základní představy o vzniku a stavbě planety Země, včetně hlavních typů endogenních a exogenních geologických procesů uplatňujících se při jejím utváření. Student současně obdrží základní informace o geologické stavbě České republiky a o geologickém vývoji našeho území od proterozoika až po současnost.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit vznik a stavbu planety Země a základní endogenní a exogenní geologické procesy uplatňující se na jejím utváření. Dokáže interpretovat podstatné rysy geologické stavby České republiky a popsat hlavní etapy jejího geologického vývoje od proterozoika do současnosti. Získané poznatky může ve zjednodušené formě uplatnit ve výukovém procesu na základní škole.
Osnova
 • 1. Úvod do studia geologie, vznik a stavba Země, geofyzikální model vnitřní stavby Země, jádro, plášť a zemská kůra: složení, fyzikální a chemické vlastnosti, charakteristika litosféry, hydrosféry, atmosféry a biosféry – význam pro život a člověka. 2. Principy deskové tektoniky, hlavní typy tektonických rozhraní, seizmická činnost, horké skvrny. 3. Endogenní geologické procesy: magmatismus, metamorfismus, diastrofismus. 4. Exogenní geologické procesy: činnost podzemní a povrchové vody, činnost ledu, činnost větru, geologická činnost člověka. 7. Regionální geologie České republiky – Český masiv, Západní Karpaty 8. Historická geologie – geologické éry a jejich paleogeografická, klimatologická, geologická a biologická charakteristika, vývoj života na Zemi.
Literatura
 • http://mineralogie.sci.muni.cz/
 • http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/
 • http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. info
 • GÁBA, Zdeněk. Geologické vycházky Českou republikou. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 493 s. ISBN 80-7184-883-2. info
 • KACHLÍK, Václav. Základy geologie. Edited by Ivo Chlupáč. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 342 s. ISBN 8024602121. info
 • ZAPLETAL, Jan. Základy geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 93 s. ISBN 8070678550. info
 • KUMPERA, Otakar, Jan FOLDYNA a Vojtech ZORKOVSKÝ. Všeobecná geologie [Kumpera, 1988] a. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 521 s. info
 • ŠAJGALÍK, Ján. Geológia. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1986. 563 s. info
Výukové metody
Přednáška s elektronickou prezentací probíraných témat, jejich aktualizací a odkazem na literaturu.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při které se odpovídá na dvě vybrané otázky. Zkušební otázky jsou sestaveny v souladu se sylabem vyučovaného předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínkou k ukončení předmětu ústní zkouškou je udělení zápočtu z daného předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/BIp004