BIp023 Didactics of Natural History 1

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (lecturer)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Department of Biology - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Timetable
Mon 14:00–14:50 učebna 2
 • Timetable of Seminar Groups:
BIp023/01: Mon 11:00–11:50 učebna 2, L. Vodová
BIp023/02: Tue 15:00–15:50 učebna 2, L. Vodová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be alble to:
by own words explain the difference between form and method of teaching
by own words explain the difference between the clasification of teaching methods by Lerner and Maňák
characterize the individual methods of teaching according to Maňák
determine the teaching method
develop selected teaching methods for use in Natural History hour at elementary school
create a record from hospitation at Natural History hour
propose the use of activating methods in teaching of Natural History
Learning outcomes
- student is able to compare different approaches to classification of teaching methods; - student is able to distinguish different teaching methods; - student is able to clarify the difference between working with the atlas and the determination key; - student is able to clarify the difference between observation and experiment; - student is able to design particular method on the basis of experiences from exercises; - student is able to evaluate the importance of individual methods for teaching of natural history
Syllabus
 • Syllabus of lectures:
 • 1) Teaching methods: definition of the term, classification of teaching methods by Lerner
 • 2) Teaching methods: classification of teaching methods by Mojžíšek and Maňák
 • 3) Classification of teaching methods by Maňák according to the didactic aspect: verbal monology methods
 • 4) Classification of teaching methods by Maňák according to the didactic aspect: verbal dialogic methods
 • 5) Classification of teaching methods by Maňák according to the didactic aspect: verbal methods-written work, work with literature (work with textbooks)
 • 6) Classification of teaching methods by Maňák according to the didactic aspect: verbal methods - work with literature (work with atlas and work with determination key)
 • 7) Classification of teaching methods by Maňák according to the didactic aspect: demonstration methods
 • 9) Classification of teaching methods by Maňák according to the didactic aspect: practical methods
 • 10) Activating methods and their use in teaching of Natural History (classification, group activation methods)
 • 11) Other activating methods and their use in teaching of Natural History
 • 12) Educational games and their use in the teaching of Natural History
 • Syllabus of exercises:
 • 1) Virtual hospitation at the Natural History lesson: demonstration of teaching forms and methods.
 • 2) Virtual hospitation at the Natural History lesson: how to create the record from hospitation.
 • 3) Verbal monological methods: Usability in teaching of Natural History, development of selected method for the Natural History lesson
 • 4) Working with literature: working with a textbook in a Natural History lesson
 • 5) Working with atlas in Natural History: available atlases, older atlases used, work with atlas, atlas evaluation
 • 6) Working with the destination key: key types, available keys, older keys used, work with determination key, evaluation of keys
 • 7) Observation in Natural History lessons: examples of observation in Nature History, proposal of observation for selected Natural History lesson
 • 8) Experiment in the teaching of Natural History: examples of short-term experiments, establishment of long-term experiment, design of experiment for selected Natural History lesson
 • 9) Activating methods and their use in teaching of Natural History: a demonstration of activation methods, a proposal for activating methods for a Natural History lesson
 • 10) Pedagogical Etude: Micro-Entrance (10-15 min.) Students with Demonstration of selected method for teaching of Natural History
 • 11) Pedagogical Etude: Micro-Entrance (10-15 min.) Students with Demonstration of selected method for teaching of Natural History
 • 12) Pedagogical Etude: Micro-Entrance (10-15 min.) Students with Demonstration of selected method for teaching of Natural History
Literature
  required literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • MAŇÁK, Josef and Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
 • ALTMANN, Antonín. Vyučovací metody v biologii (Kapitola z didaktiky biologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 229 s. : i. info
  recommended literature
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2013. 150 stran. ISBN 9788026204046. info
 • DOBRORUKOVÁ, Jana. Přírodopis : inspirace a projekty : 100 námětů pro tvořivou výuku. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. 203 s. ISBN 9788086960371. info
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 pp. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 104 stran. ISBN 8021031239. info
 • LORBEER, George C. and Leslie W. NELSON. Biologické pokusy pro děti :náměty a návody pro zajímavé vyučování : rostliny, živočichové, lidské zdraví, ekologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 197 s. ISBN 80-7178-165-7. info
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Didaktické zásady ve výuce biologii (Kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 65 s. info
Teaching methods
Type of course: mass-frontal teaching, group - homogenous, group - heterogenous. Teaching methods: lecture, explanation, demonstration, experiment, observation.
Assessment methods
Assessment methods:
written preparation of the materials in the "Portfolio of Beginning Teacher of Natural History"
presentation of selected method (micro-output)
a written test
Fulfilling requirements:
active participation in exercises (1 absence allowed)
micro-output (demonstration using of the selected method in the teaching of Natural History)
the correct execution of materials in the Portfolio of the Beginning Teacher of Natural History
passing a written test (gain of at least 75% points)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/BIp023