BIp028 Biological and geological field practice

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
At the end of this field practices, students should be able to: - identify basic types of central-european habitats and some types of south-european habitats - explain relation between ecological factors and biodiversity of selected habitats - train abilities of collecting, fixing, preparation, identifying and demonstrating of organisms and other products of nature - train abilities to apply acquired knowledge into their future teachers practice.
Výstupy z učení
At the end of this field practices, students should be able to: - identify basic types of central-european habitats and some types of south-european habitats - explain relation between ecological factors and biodiversity of selected habitats - train abilities of collecting, fixing, preparation, identifying and demonstrating of organisms and other products of nature - train abilities to apply acquired knowledge into their future teachers practice.
Osnova
  • 1st day: Montane or Alpine nature (Julian Alps, Kamnik Alps, Western Karavanks) – botany, ecology, geology, geomorphology, zoology. 2nd day: Classic karst (caves, polje and lakes, museum) – geology, geomorphology, zoology, botany, ecology. 3rd day: Coastal nature and surroundings of the Adriatic sea – botany, ecology, geology, geomorphology, zoology (aquarium etc.).
Literatura
  • http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js07/rab/rab.pdf
  • HAYWARD, P.J., NELSON-SMITH, T. & SHIELDS, Ch. (1996). Sea Shore of Britain and Europe, Collins Pocket Guide, HarperCollins Publishers, London, 352 pp.
  • Matyášek J. a kol., Slovinsko - cesty do přírody, MU Brno, 2004
  • BURNIE D. (1995): Wild flowers of the Mediterranean. Dorling Kinderslea Limited, London.
  • BioLib – Biological Library: http://www.biolib.cz.
  • Fauna Europaea 2000-2015: http://www.faunaeur.org.
  • AICHELE D. (2006): Blumen der Alpen. Kosmos Verlag.
  • CIGLIČ, R. & PERKO, D. (2012). Slovenia in geographical typifications and regionalizations of Europe. Geografski vestnik 84(1): 23-37.
Výukové metody
field practice
Metody hodnocení
Individual (oral) presentation (during field practice) + individual final project (printed, after field practice), both in English.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
BGFP will be held this year on 21-27 June 2019. The first version of the program is underway.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: týdenní terénní cvičení v zahraničí.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.