BIp029 Pěstitelské práce pro učitele

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Ševčíková
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Ševčíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BIp029/01: Út 14:00–16:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
BIp029/02: Po 13:00–15:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
Předpoklady
Předmět zahrnuje výuku v podobě cvičení. Ve cvičení se studenti seznámí se základními vědomostmi a dovednostmi související s pěstováním vybraných zahradních rostlin. Studenti se seznámí s funkcí fakultní výukové zahrady a významem zahrad pro výchovně-vzdělávací proces na základní škole, seznámí se s potřebnými pomůckami a nářadím, s doporučovanými pěstovanými rostlinami na základní školy. Rozšíří si základní znalosti a dovednosti o pěstování zeleniny, ovocných, okrasných, polních a plevelných rostlinách. Své znalosti a dovednosti si studenti ověří v rámci projektové výuky nebo integrované tematické výuky, kdy budou pracovat s dětmi 2. stupně ZŠ na fakultní výukové zahradě. Výuka je doplněna o praktické pokusy a pozorování v přírodě, které jsou navrženy tak, aby bylo možné je realizovat i s omezeným přístrojovým vybavením a ukázat možnosti využití pro základní vzdělávání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - provádět fenologická pozorování v průběhu jarních a letních měsíců; - provádět běžné činnosti související s péčí o fakultní výukovou zahradu v jarním období; - zajistit základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných zahradních rostlin; - poznat a uživatelsky třídit zeleninu, ovocné, okrasné, polní a plevelné rostliny; - navrhnout osevní plán kombinovaného záhonu realizovatelný se žáky 2. stupně ZŠ; - provádět a organizovat péči o kombinovaný záhon se žáky 2. stupně ZŠ; - pracovat s odbornou studijní literaturou zaměřenou na pěstování, využívání a zpracovávání zahradních rostlin; - používat vhodné pracovní pomůcky, nástroje, nářadí a provádět jejich údržbu; - dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu na zahradě, popř. při styku s jedovatými, alergenními či jinak nebezpečnými rostlinami.
Výstupy z učení
- student je schopen dlouhodobě pozorovat přírodní jevy v zahradě - student je schopen vést ze svého pozorování záznam a interpretovat své výsledky pozorování - student je schopen provádět běžné činnosti související s péčí o zahradu v jarních měsících - student je schopen pěstovat, ošetřovat a volit vhodné pracovní postupy pro zahradní rostliny - student je schopen poskytnout první pomoc, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce - student je schopen používat vhodné pracovní pomůcky, nářadí a provádět jejich údržbu
Osnova
 • Osnova cvičení: 1. Seznámení s fakultní výukovou zahradou, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zahradě; 2. Funkce školní zahrady a její význam pro vzdělávání na základní škole, uspořádání, vybavení a organizace práce na zahradě; 3. Zelenina - pěstování, zdravotní význam, plánování a organizace práce na zahradě; 4. Zelenina – osivo a sadba, uživatelské třídění, střídání plodin, stavby (skleník, fóliovník, pařeniště) – nácvik pracovních dovedností – výsev, předpěstování, pikýrování, výsadba; 5. Ovocné rostliny – dělení, původ, popis, třídění, rozmnožování, - nácvik pracovních a pěstitelských dovedností – ošetřování ovocných rostlin (řez, roubování, očkování); 6. Praktická výuka na fakultní výukové zahradě – předseťová úprava zelinářských a okrasných záhonů, nácvik dovedností - hrabání, odplevelování, vyměřování; 7. Polní plodiny – obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, pícniny; 8. Základy květinářství – význam a využití, množení, pěstování okrasných rostlin – letničky, dvouletky, trvalky, cibulnaté a hlíznaté, okrasné dřeviny; 9. Praktická výuka na fakultní zahradě – práce s dětmi základních škol; 10. Exkurze – Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty MU; 11. Praktická výuka na školní zahradě – výsev a výsadba zelenin na fakultní výukové zahradě; 12. Plevelné rostliny a jejich význam a využití.
Literatura
  povinná literatura
 • STRUMHAUS, Zbyněk a Alena ZEMANOVÁ. Pěstitelské práce pro studium učitelství v 1.-4. ročníku ZŠ. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988.
 • KINCL, Miloslav. Základy rostlinné výroby pro učitele. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1989.
 • STRUMHAUS, Zbyněk a Alena ZEMANOVÁ. Kurs pěstitelských prací pro studium učitelství 1.-4. ročníku ZŠ. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1981.
 • DYTRTOVÁ, Radmila. Pěstitelství : pro 6.-9. ročník základních škol. Druhé, upravené vydání. Praha: Fortuna, 2003. 111 stran. ISBN 8071688576. info
 • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
 • VODÁKOVÁ, Jitka. Pěstitelské práce. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 238 s. ISBN 8004239765. info
  doporučená literatura
 • DAWLING, Pam. Sustainable market farming: intensive vegetable production on a few acres. Gabriola Island: New Society Publishers, c2013. ISBN 978-0-86571-716-9.
 • SLIPKA, Jiří, Miroslav SLÍPKA a Jiří PETERKA. Pokusy a praktické práce v pěstitelských pracích. 2., upr. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1997. ISBN 80-7040-231-8.
 • Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku. Photo by Jaroslav Svoboda. Vyd. 1. Praha: Smart Press, 2009. 341 s. ISBN 9788087049280. info
 • A-Z encyklopedie zahradních rostlin. Edited by Christopher Brickell, Translated by Věra Bidlová. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2008. 1128 s. ISBN 9788024220697. info
 • DOSTÁLEK, Petr. Česká biozahrada. Olomouc: Fontana, 2000. 184 s. ISBN 808617946X. info
 • KLIKOVÁ, Gabriela. Biozahrada. 1. vyd. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. 383 s. ISBN 8020902104. info
  neurčeno
 • ŠKARDOVÁ, Pavlína a Ondřej ŠKARDA. Pěstitelské práce 2: pro obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1195-4.
 • HAUBENHOFER, Dorit. Gartentherapie: Theorie - Wissenschaft - Praxis. [Brno: Lipka], c2013. ISBN 978-80-87604-41-0.
 • MEIXNER-KATZMANN, Karoline. Therapieraum Garten: Kinder fördern in und mit der Natur. [Okříšky: Chaloupky], c2014. ISBN 978-80-905613-7-3.
 • ŠKARDOVÁ, Pavlína a Ondřej ŠKARDA. Pěstitelské práce 1: pro obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1194-6.
 • HIEKE, Karel. Atlas pokojových rostlin. Illustrated by Miroslav Pinc - Petra Narandžičová, Photo by Helena Atanasová. České přeprac. a dopl. vy. Praha: Jan Vašut, 2003. 624 s. ISBN 8072361872. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktické činnosti, instruktáž, exkurze.
Metody hodnocení
Průběžně: - účast na cvičeních (povolena 1 absence); - zpracování fenologického kalendáře (kalendář přírody); - příprava a realizace výukového programu se žáky 2. stupně ZŠ na fakultní výukové zahradě; - student prokáže dovednost aplikovat nabyté vědomosti a dovednosti při praktických činnostech na fakultní výukové zahradě. Na závěr: - student během praktického zkoušení a zápočtového testu prokáže dovednost rozpoznat základní zástupce jednotlivých skupin zahradních rostlin (zelenina, ovocné rostliny, okrasné rostliny, léčivé rostliny, bylinky, plevelné rostliny, polní plodiny).
Navazující předměty
Informace učitele
Zahrada PdF MU "Kejbaly" se nachází u Univerzitního kampusu Brno-Bohunice, ulice Vinohrady 100 (č.p.506/č.o.100). GPS pracoviště: 49.17863634644617, 16.575006785754336 verze A = Na zahradu se dostanete autobusovou linkou 40 (stojí např. na zastávce Křídlovická - vedle Ronda). Vystoupit musíte na zastávce STUDENTSKÁ!!! a pak dojít kousek pěšky. Kde nás najdete: https://www.google.cz/maps/dir/49.1793441,16.5701518/49.178214,16.5752123/@49.1788946,16.5705702,18.04z/data=!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d16.5701748!2d49.1793428!3s0x471295c5c4d2e84b:0xf3e94681aac2d414!1m0!3e2 verze B = Nebo autobusovou linkou 69 (přestup je na ni možný na zastávce Ukrajinská, ale vystoupit musíte z tramvaje/šaliny č. 6, 7 nebo 8 na zastávce Krematorium) a vystoupit musíte na zastávce KAMENICE!!! a dojít kousek pěšky. Kde nás najdete: https://www.google.cz/maps/dir/49.1778074,16.5725201/49.178214,16.5752123/@49.1780287,16.5731342,18z/data=!4m2!4m1!3e2 verze C = Další možnost je přijet autem, pokud zvolíte tuto možnost, pořádně se podívejte do vyhledávače, jak se k nám dostat. Ideální je příjezd od kampusu a zaparkovat nad schodištěm k zahradě. Zahrada sama o sobě je v zákazu vjezdu. Pokud by vás odchytli strážníci, ohánějte se průkazem studenta a že jedete na fakultní zahradu (ale i tak se může stát, že dostanete pokutu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/BIp029