BIp034 Zoologie bezobratlých pro učitele

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:50 učebna 7
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp034/01: Po 14:00–15:50 laboratoř 81, R. Vlk
BIp034/02: St 12:00–13:50 laboratoř 81, R. Vlk
BIp034/03: Po 11:00–12:50 laboratoř 81, R. Vlk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen doložit: - získání hlubších taxonomických znalostí spojených se znalostmi fylogenetických vztahů - získání hlubších znalostí o bionomii (rozmnožování a vývoj) a etologii typických zástupců - získání hlubších znalostí o ekologii vybraných skupin bezobratlých živočichů - získání konkrétních představ o rozšíření typických zástupců vybraných bezobratlých živočichů
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen doložit: - získání hlubších taxonomických znalostí spojených se znalostmi fylogenetických vztahů - získání hlubších znalostí o bionomii (rozmnožování a vývoj) a etologii typických zástupců - získání hlubších znalostí o ekologii vybraných skupin bezobratlých živočichů - získání konkrétních představ o rozšíření typických zástupců vybraných bezobratlých živočichů
Osnova
  • Sylabus přednášek: 1. „Prvoci“ (různé říše): kmeny prabičíkovci, krásnoočka, obrněnky a trubénky ("bičíkovci"), "kořenonožci" včetně dírkonošců, mřížovců a slunivek 2. Říše Chromalveolata: kmeny nálevníci a výtrusovci 3. Říše živočichové (Animalia): kmeny houbovci, žahavci a žebernatky 4. Kmeny: ploštěnci a břichobrvky, vířníci a vrtejši (Gnathifera) 5. Kmeny: hlístice a strunovci a želvušky (Ecdysosoa) 6. Kmen členovci: podkmeny trilobiti, klepítkatci a stonožkovci (4 třídy) 7. Podkmen korýši: třídy lupenonožci, Maxillopoda a rakovci 8. Podkmeny a šestinozí – třídy skrytočelistní a hmyz: podtřída šupinušky a infratřída starokřídlí; kohorty Polyneoptera, Acercaria a Holometabola 9. Kmen měkkýši: třídy chroustnatky, přílipkovci, plži, mlži, kelnatky a hlavonožci 10. Kmeny: kroužkovci (třídy mnohoštětinatci a opaskovci) 11. Kmeny: mechovnatci, mechovci, chapadlovky a ramenonožci 12. Pododdělení druhoústí: kmen ostnokožci Sylabus cvičení: 1. "Prvoci" (různé říše): pozorování prvoků z mechu a humusu, pozorování živých prvoků ze senného nálevu, pozorování a zakreslení trvalých preparátů prvoků 2. Houbovci (Porifera): určování běžných druhů sladkovodních houbovců podle jehlic a gemulí, pozorování a zakreslení trvalých preparátů houbovců 3. Žahavci (Cnidaria): pozorování a zakreslení trvalých preparátů žahavců 4. Ploštěnci (Platyhelminthes) a břichobrvky (Gastrotricha): určování našich druhů ploštěnek, pozorování a zakreslení trvalých preparátů ploštěnců 5. Vířníci (Rotifera) a vrtejši (Acanthocephala), hlístice (Nematoda) a strunovci (Nematomorpha): mikroskopické pozorování vířníků, mikroskopické pozorování drobných hlístic (háďat a háďátek), pozorování a zakreslení trvalých preparátů hlístic a strunovců 6. Členovci (Arthropoda) I – klepítkatci (Chelicerata): rozlišení jednotlivých podkmenů členovců, rozlišení jednotlivých řádů pavoukovců, poznávání hlavních zástupců klepítkatců; stonožkovci (Myriapoda) – rozlišení dvou základních tříd podkmene stonožkovci (Myriapoda), poznávání hlavních zástupců stonožkovců 7. Korýši (Crustacea): pozorování a zakreslení trvalých preparátů „nižších“ korýšů; rakovci (Malacostraca) – rozlišení jednotlivých řádů třídy lupenonožci (Branchiopoda), pozorování a zakreslení našich zástupců řádů stejnonožci (Isopoda) a různonožci (Amphipoda), poznávání hlavních zástupců desetinožců sladkovodních i mořských (Jaderské moře) 8. Skrytočelistní (Entognatha) a hmyz (Insecta, =Ectognatha): mikroskopické pozorování chvostoskoků; poznávání hlavních zástupců hemimetabolního a holometabolního hmyzu, rozlišování řádů hmyzu podle počtu a stavby křídel 9. Měkkýši (Mollusca) I – plži (Gastropoda): poznávání a zakreslení ulit nejběžnějších druhů našich plžů a nejběžnějších druhů mořských plžů (Jaderské moře) 10. Měkkýši (Mollusca) II – mlži (Bivalvia) a hlavonožci (Cephalopoda): poznávání a zakreslení lastur našich mlžů a vybraných zástupců mořských mlžů a hlavonožců (Jaderské moře) 11. Kroužkovci (Annelida): poznávání a zakreslení vybraných zástupců našich máloštětinatců a pijavic a vybraných zástupců mořských mnohoštětinatců (Jaderské moře) 12. Ostnokožci (Echinodermata): poznávání hlavních zástupců hvězdic, hadic, ježovek a sumýšů (Jaderské moře).
Literatura
  • ANDĚRA, Miloš. Velká kniha živočichů :hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci : [1582 barevných ilustrací]. Edited by Ladislav Korbel, Illustrated by Jindřich Krejča. Vyd. 2. Bratislava: Príroda, 1997. 344 s. ISBN 80-07-00991-4. info
  • HUDEC, Karel. Příroda České republiky : průvodce faunou. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 439 s. ISBN 9788020015693. info
  • BUCHAR, Jan. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6. info
  • KUNST M., ZPĚVÁK J.: Atlas bezobratlých, SPN, Praha, l978. 80 s.
  • WALLACE, Robert L. a Walter Kingsley TAYLOR. Invertebrate zoology : a laboratory manual. 6th ed. San Francisco, Calif.: Pearson, 2003. x, 356. ISBN 0130429376. info
Výukové metody
laboratorní cvičení - práce s biologickým materiálem podle pracovního listu
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu jsou (1.) aktivní účast studenta ve cvičení a (2.) předložení vlastního kompletního pracovního sešitu (pracovní listy, vlastní kresby apod.).
Informace učitele
Podmínkou získání zápočtu jsou: aktivní účast studenta ve cvičení a předložení vlastního kompletního pracovního sešitu (pracovní listy, vlastní kresby apod.), a dále pak úspěšné absolvování standardního testu (ABCD), které předpokládá zvládnutí látky v rozsahu daném osnovou přednášky (nastudování z doporučené literatury) a zčásti i praktickým seznámením se s konkrétními zástupci (významnými druhy) příslušných skupin (kmenů apod.) na cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/BIp034